Tilbagebetaling fra Clever

Sådan fungerer strømafregningen for ladeboksen

Har du en ladeboks fra Clever, får du tilbagebetalt strømforbruget brugt på opladning. Her på siden kan du se, hvordan det fungerer, og hvad du skal gøre.

  1. Betal for strømmen, som du plejer

    Vi siger "tilbagebetalt", fordi du i første omgang selv betaler for ladeboksens strømforbrug over din elregning. Du kan med fordel bede dit elselskab ændre din aconto-betaling, så du undgår efterregninger.

  2. Tilmeld dig Betalingsservice

    For at få tilbagebetaling, skal din aftale med Clever være tilmeldt betalingsservice. Det kan du gøre her. Hvert kvartal fjernaflæser vi ladeboksens strømforbrug og regner din tilbagebetaling ud ved at gange forbruget med vores gældende tilbagebetalingssats.

  3. Modtag tilbagebetalingen

    Du modtager tilbagebetaling fra os fire gange om året, nemlig i starten af februar, maj, august og november. I de måneder du får tilbagebetaling, trækker vi din månedlige abonnementpris fra det beløb, du skal have tilbage.

Kør uden bekymringer

Din tilbagebetaling følger elprisen

Clevers landsdækkende tilbagebetalingssats for 4. kvartal af 2020 er 1,90 kr. inkl. moms per kilowatttime brugt til opladning på ladeboksen. Tilbagebetalingssatsen gælder både private kunder og erhvervskunder.

Vi ændrer løbende tilbagebetalingssatsen, så den afspejler elprisen. Det betyder, at tilbagebetalingssatsen både kan gå op og ned.

Prisen på el ændrer sig, fordi omkostningsposter, afgifter* og tariffer løbende fastsættes af Energistyrelsen, Energinet og elmarkedet generelt. Derfor tilpasser vi vores tilbagebetalingssats hvert kvartal, så den svarer til markedsvilkårene.

Her kan du se, hvordan og hvorfor tilbagebetalingssatsen har ændret sig de sidste kvartaler:

4. kvartal 2020 – 1,90 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime
Energistyrelsen nedjusterer PSO-tariffen til 6,20 øre per forbrugt kilowatttime. Den samlede elpris for 4. kvartal 2020 estimeres ud fra seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet, der viste et markant fald i den samlede elpris for 2. kvartal 2020.

3. kvartal 2020 – 2,01 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime
Energistyrelsen opjusterer PSO-tariffen til 6,60 øre per forbrugt kilowatttime. Den samlede elpris for 3. kvartal 2020 estimeres ud fra seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet, der viste et fald i den samlede elpris for 1. kvartal 2020.

2. kvartal 2020 – 2,06 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime
Energistyrelsen opjusterer PSO-tariffen til 6,10 øre per forbrugt kilowatttime. Den samlede elpris for 2. kvartal 2020 estimeres ud fra seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet, der viste en stigning i den samlede elpris for 4. kvartal 2019.

1. kvartal 2020 - 2,00 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime.
Energistyrelsen nedjusterer PSO-tariffen til 2,6 øre per forbrugt kilowatttime. Den samlede elpris for 1. kvartal 2020 estimeres ud fra seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet, der viste fald i den samlede elpris for 3. kvartal 2019.

Kilder: www.elpris.dk, www.forsyningstilsynet.dk/tal-fakta/priser/elpriser og www.ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/aktuel-pso-tarif

*Elafgiftandelen bliver refunderet af Clever, så længe vi kan benytte godtgørelsen af elafgift til opladning af elbiler.

Automatisk tilbagebetaling

Husk at tilmelde dig Betalingsservice

Det er vigtigt, at du tilmelder dit abonnement hos Clever til Betalingsservice. Ellers kan vi ikke tilbagebetale den del af dit strømforbrug, der er brugt på opladning. Desuden kører dine månedlige betalinger helt af sig selv, så du kan bruge din tid på det, der er vigtigt for dig.

ElbilEnergi fra SEAS-NVE

Opladning med vindstrøm

Med ElbilEnergi fra SEAS-NVE falder prisen på strømmen ud på aftenen og om natten. Du kan derfor med fordel lade din bil eller måske starte opvaskemaskinen efter kl. 22. På den måde hjælper du med at udjævne belastningen i elnettet, og hvis du lader din bil til lavere pris end vores tilbagebetalingssats, kan du ligefrem opnå en gevinst på din tilbagebetaling fra Clever.