Clevers bæredygtighedsarbejde

Et fyrtårn for branchen

Danskerne skal vælge elbilen til. Energien i stikket skal være vedvarende. Klimaaftrykket for privattransporten skal ned.

 

Vores formål og forretningsmodel gør os til en central spiller i den grønne omstilling, og vi er opsatte på at gøre så meget for at modvirke klimaforandringerne og biodiversitetskrisen, at vi bliver et fyrtårn i branchen.

 

For hensyn til mennesker og miljø er ikke bare nogle af vores værdier. Det er Clever.

En pige løber i en blomstermark

Færre floskler, flere forpligtelser

Vi har tilsluttet os to af de mest ambitiøse partnerskaber i verden, UN Global Compact og Science Based Target initiative (SBTi) Net-Zero standard.

UN Global Compact

Vi rapporterer årligt om vores arbejde med 10 af FN's principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

SBTi Net-Zero Standard

Som første danske virksomhed i e-mobilitetsbranchen, har vi tilsluttet os Science Based Target initiative (SBTi) Net-Zero standard. Det er en ramme, som hjælper virksomheder med at igangsætte videnskabeligt underbyggede klimaindsatser, med fokus på at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5°C.

Når det er værd at gøre...

... er det værd at gøre det ordentligt.

Derfor er vi først færdige med vores fulde bæredygtighedsstrategi i slutningen af 2023.

Det betyder ikke, at vi kan stille os tilfredse med status quo. Vi har allerede tre hovedområder, som vi arbejder på sideløbende, nemlig miljø, sociale forhold og bæredygtig ledelse.

Blomster i lommen på en kvinde

Syn for sagen

Du behøver ikke tage vores ord for gode varer. Det er nemt at få syn for sagen, for vi har allerede gang i flere projekter, som helt håndgribeligt viser, hvordan vi arbejder med bæredygtighed.

Dronebillede fra oven af Tryggevælde solcellepark

Tryggevælde solcellepark

En soleklar idé

Hvis elbilerne skal bidrage til den grønne omstilling, skal de også køre på mest mulig vedvarende energi. Derfor indgik vi i 2021 en aftale med European Energy om opførelsen af en 70 hektar stor solcellepark i Tryggevælde, syd for Køge, som vi nu får strøm fra. Og det bliver i familien: Ved udgangen af 2022 overtog vores moderselskab, Andel Holding A/S, ejerskabet.

Solcelleparken har en forventet gennemsnitlig årlig produktion på 61 GWh og på sigt er målet, at den kan dække vores kunders forbrug. Tryggevælde blev idriftsat i foråret 2022, og vi nåede at aftage 23 GWh strøm fra solcelleparken inden udgangen af året. Det svarer cirka til 115.000.000 km kørsel i elbil - eller at køre fra Jorden til Mars og retur.

Clever lynladestation i Køge

Kæmpebatteri

En hjælpende hånd til elnettet

Ved at kombinere intelligent opladning med kæmpebatterier, støtter vi op om mere produktion og forbrug af vedvarende energi og et stabilt dansk elnet.

I 2022 opsatte vi derfor et kæmpebatteri på vores lynladestation i Køge, som kan aftage og tilføre strøm til elnettet efter behov. Batteriet bidrager dermed til at sikre et stabilt elnet.

Kæmpebatteriet taler samtidig sammen med vores intelligente opladning, så vi kan kombinere boostet fra batteriet med at pause for tusinder af ladebokse i få sekunder og op til et minut, hvis elnettet er overbelastet.

Clevers lynladestation i Odense set oppefra

Biodiversitet

Omtanke fra første spadestik

Når vi opsætter ladestationer, solcelleparker og kæmpebatterier, kan det have en negativ indvirkning på biodiversiteten og de omkringliggende økosystemer. Derfor har vi en palet af indsatser, der skal modvirke det.

Ved vores lynladestationer bygger vi enten på eksisterende parkeringspladser og tankstationer, eller opkøber og anvender utilgængeligt overskudslandskab og omdanner stationerne til inkluderende landskaber for både mennesker, flora og fauna. Vi får fx hjælp fra landskabsarkitekter til at sikre, at beplantningen bidrager positivt til biodiversiteten i området. Derudover skaber vi naturlige levesteder for primært insekter og svampe.

Ved solcelleparkerne kan vi komme indvirkningerne til livs ved at være med i de tidlige faser af projektudviklingen og påvirke, hvordan biodiversitet tænkes ind i de enorme arealer, som bebygges.

Clever ladeboks hænger på et hus

Refurbishment

Reinkarnation af ladebokse

Vi genbruger vores ladebokse i stedet for at kassere dem. Det reducerer nemlig mængden af affald og behovet for at udvinde nye råmaterialer.

Så når en Clever-ladeboks bliver taget ned, ryger den ikke i skraldespanden. I samarbejde med vores producent af ladebokse har vi i stedet etableret en refurbish-proces for alle nedtagne ladebokse. Refurbishment er en proces, hvor en nedtaget ladeboks gendannes til sin oprindelige tilstand - så selvom ladeboksen er genbrugt, er fabriksgarantien spritny.

En gruppe mennesker på picnic

Partnerskab med Stena Recycling

Ambitiøs affaldssortering

I 2022 indgik vi et partnerskab med Stena Recycling, Nordens største genvindingsvirksomhed. De skal hjælpe os med vores affaldshåndtering og vores cirkulære aftryk. Det betyder, at vi på sigt kan forbedre sporbarheden og dokumentationen af vores affald, optimere sorteringen og genanvendelsen af vores materialer samt få indsigt i vores affaldsrelaterede CO2-udledninger og -besparelser.

En Clever ladeboks hænger på et hus

Intelligent opladning

Opladning med algoritmer

Vores kunders elbiler understøtter det danske elnet ved brug af vores intelligente opladning. Og i 2022 lancerede vi en ny version af systemet. Via en kompleks algoritme kan det sikre, at vores kunder lader, når prisen og tariffer på strømmen er lavere.

På den måde skubber vi opladningerne udenom de perioder, hvor elnettet er mest belastet. Det er nemlig i kogespidsen at både elpris og tariffer er højest og energimixet ofte er domineret af fossil energi.

Hvad fremtiden bringer

Bæredygtighed er et mål, der hele tiden flytter sig. Men vi jagter utrætteligt en bedre fremtid, så i de kommende år skruer vi op for vores strategiske biodiversitetsindsatser.

Ud over det, vi allerede gør, er To Do-listen lang: Vi skal bl.a. lave miljøkonsekvensvurderinger, definere målsætninger og målemetoder for at overvåge vores biodiversitetspåvirkninger og indgå partnerskaber, der kan fremme biodiversiteten.

Vi tror på, at fremtiden er lys. Gør du?

Fredericia lynladestation

Måske er du også interesseret i