Vores vision

Ansvarlig virksomhed

Transparens, ærlighed og tillid er kerneværdier i Clever.

Derfor lever vi op til lovgivning, udvalgte ESG-standarder og vores egne strategiske ESG-mål. Og så rapporterer vi systematisk på relevante datapunkter for at offentliggøre, måle og forbedre vores bæredygtighedsindsats.

Vi arbejder også med UN Global Compacts 10 principper indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdsmarked, miljø og anti-korruption.

Dyk ned i nogle af vores konkrete tiltag her på siden.

Clevers receptionist sidder ved sit bord

Tegning på bilvindue

Åbenhed og ansvarlighed

Vores whistleblowerordning

For at fremme en kultur af åbenhed og ansvarlighed, har vi i Clever en whistleblowerordning.

Blandt andet medarbejdere, eksterne partnere og andre med arbejdsrelateret forbindelse til Clever kan bruge ordningen og indberette om eventuelle bekymringer eller uregelmæssigheder i forhold til Clevers etiske retningslinjer.

Alle indberetninger behandles fortroligt, og det er muligt at lave en indberetning anonymt.

En vej igennem en skov

Værdier og etik

Vores Supplier Code of Conduct

For at sikre, at leverandører og deres underleverandører opererer i overensstemmelse med vores værdier og etiske standarder, har vi en Supplier Code of Conduct.

Kodekset definerer Clevers forventninger til overholdelse af menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, sundhed og sikkerhed, diversitet og inklusion, miljøbeskyttelse og anti-korruption.  

Vores leverandørstrategi baserer sig på få, men tætte partnerskaber, hvor vi gennem løbende dialog sikrer, at det direkte samarbejde med leverandørerne - og disses egen værdikæde - er i overensstemmelse med vores retningslinjer.