Installation af ladeboks

Lad vores erfaring komme dig til gode.

Vi har markedets største erfaring med installation af ladebokse og -standere til private. Vores installationsproces er din sikkerhed for, at opladningen sker med størst mulig sikkerhed. Samtidig opfylder installationen de krav, som bilfabrikanterne stiller i henhold til deres garanti.

Med en Clever standardinstallation får du:

 • En certificeret elektriker, som kommer ud og sætter din nye ladeboks op
 • En fremtidssikret installation, så uanset om din elbil kan udnytte det, laver vi en 11 kW installation. Det betyder, at ladeboksen er klar, når du vælger at skifte til en bil, der kan lade hurtigere end 3,7 kW
 • Support 24/7. Uanset tidspunkt, er vi klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål eller oplever udfordringer med opladning.

Vi har desuden tilvalgsproduktet Clever Twin Power til vores Unlimited og All-in-One produkter. Clever Twin Power optimerer udvalgte bilmodellers evne til at lade på hjemmeladeboksen. Læs mere om Clever Twin Power her.

Inden installationen, har du mulighed for at vælge mellem tre farver til din ladeboks: sort, hvid og grå. Du kan se farverne og læse mere om farvevalg her.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, så sidder vi klar ved telefonerne til at besvare dine spørgsmål. Du kan fange os på tlf. 82 30 30 30 - mandag-torsdag 8-16 og fredag 8-15.30.

Her kan du læse mere om installation af en Clever ladeboks

Ved installation af en Clever ladeboks får du besøg af en elektriker. Elektrikeren sætter ladeboksen op og installerer kablet mellem ladeboksen og din eltavle. I eltavlen installeres et nyt beskyttelsesrelæ dedikeret til ladeboksen, og er der ikke er plads i din eksisterende eltavle, opsætter elektrikeren en mindre supplerende eltavle ved siden af. Kablernes rute er på husets væg, indendørs eller udendørs, og aftales med elektrikeren på dagen. Den bedste ledningsrute kan indbefatte hul i mur/bygningselement.

Standardinstallationen inkluderer ikke grave eller liftarbejder.

Elektrikeren tester, at ladeboks og eventuel elmåler fungerer og sikrer, at alle forbindelser er tilsluttet korrekt og i henhold til gældende sikkerhedsregler. Inden elektrikeren går igen, får du vejledning i brug af ladeboksen. Samtidig opfylder installationen de krav, som bilfabrikanterne stiller i henhold til deres garanti

Med en installation hos Clever får du:

 • Rådgivning om og afklaring af de fysiske rammer omkring installationen
 • Undersøgelse af din eksisterende elforsyning
 • Levering og installation af certificeret ladeboks, der sikrer, at opladningen sker med størst mulig sikkerhed. 
 • Test af ladeboksen
 • Test af jordforbindelse
 • Vejledning i brug af ladeboksen

Du skal selv sørge for bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der kan være en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer.

De fleste almindelige husstande kan få en standardinstallation. Det eneste det kræver er, at ladeboksen kan sættes op i stueplan eller kælder og på den bygning, hvor din eltavle sidder. Altså, at vi hverken skal ud med lift eller gravemaskiner.

Har du særlige forhold eller ønsker til, hvor ladeboksen skal side, så klarer vi også den, men så skal du have en af vores elektrikere ud og give en vurdering af opgavens omfang. Er du tvivl om dine muligheder, så ring til vores kundeservice og tag en uforpligtende snak.

 1. at der er uhindret adgang for Clever til at installere eventuel supplerende eltavle, ledningsføring samt tilslutning af ladeboks. Er der ikke uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, er Clever berettiget til at fakturere for ventetid eller forgæves kørsel efter gældende prisliste
 2. at du har indhentet fornødne tilladelser, herunder fra ejer eller administrator af ejendommen, i det omfang det er relevant

Derudover skal du acceptere:

 1. at der kan laves et hul i mur/bygningselement til at trække kablet for tilslutning af ladeboksen
 2. at der vil forekomme en kort strømafbrydelse ved opsætning af ladeboksen

CLEVER forbeholder sig retten til at kræve ekstra betaling, såfremt en eller flere af de ovenfor oplistede forhold ikke er opfyldt.

Hvis installationen ikke kan gennemføres som en standardinstallation, eller hvis du ønsker en anden placering af ladeboksen end den som vi anbefaler, vil vi selvfølgelig gerne hjælpe dig med en løsning. Der vil dog være ekstra udgifter for dig forbundet med en særinstallation.

Hvis du ønsker en udvidet tilslutning med andre elementer end dem, der er indeholdt i en standardinstallation, ordner vi også gerne dette mod særskilt betaling.

Hvis der er indgået aftale om en individuel tilslutning af en eller flere ladebokse, gælder de særlige bestemmelser fastsat i ordrebekræftelsen i tillæg til disse vilkår.

Hvis en ladeboks skal flyttes, opkræver Clever særskilt betaling efter gældende takst.

Hvis abonnementet ophører, skal du/I på Clevers anmodning med bistand fra en elektriker nedtage og tilbagesende ladeboksen til den adresse, som Clever anviser. Det skal ske inden for den af Clever angivne tidsfrist. Returnerer du ikke ladeboksen til tiden, forbeholder Clever sig retten til at nedtage ladeboksen for din regning.

Du skal dokumentere, at ladeboksen er i forsvarlig stand ved afsendelsen til Clever. Selve kablerne og stikledninger skal efterlades i jorden/væg i afsluttet og sikker stand.

;