Hvis du har en ladeboks med abonnement fra Clever, afregner du i første omgang selv for strømmen, som du forbruger på ladeboksen direkte med din elleverandør. Hvert kvartal modtager du så en tilbagebetaling fra Clever svarende til den gældende tilbagebetalingssats og elforbruget på din ladeboks – det sker primo februar, maj, august og november.

Clever fjernaflæser strømforbruget direkte fra ladeboksen, og tilbagebetalingen for de forbrugte kilowatttimer på ladeboksen overføres automatisk til din konto, når du er tilmeldt Betalingsservice. Husk derfor at tilmelde dit abonnement hos Clever til Betalingsservice, så kører tilbagebetalingen også helt automatisk.

Du kan tilmelde dig Betalingsservice med dit kundenummer, som du finder i din første faktura fra Clever. Du finder en vejledning til Betalingsservice her.

Kort om Clevers tilbagebetalingssats:

Clevers landsdækkende tilbagebetalingssats for fjerde kvartal af 2019 er 2,09 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime på din ladeboks.

Clevers landsdækkende tilbagebetalingssats dækker variable omkostningsposter (elhandel og system- og nettarif) og afgifter (PSO- og elafgift*), men ikke abonnementsomkostninger til elhandels- og netselskaber.

Clevers landsdækkende tilbagebetalingssats gælder både private kunder og erhvervskunder.

Clever har muligheden for at tilpasse den landsdækkende tilbagebetalingssats hvert kvartal til markedsvilkårene i forbindelse med udsving i elpriserne og afgifterne.

*Elafgiftandelen, som svarer til 88,4 øre ekskl. moms pr. kilowatttime, bliver refunderet af Clever, så længe Clever kan benytte godtgørelsen af elafgift til opladning af elbiler.

Hvorfor kan tilbagebetalingssatsen ændre sig?

Omkostningsposter, afgifter og tariffer fastsættes af Energistyrelsen, Energinet og elmarkedet generelt. Det betyder, at prisen på el kan ændre sig i løbet af året, og derfor kan Clever i forbindelse med ændringerne tilpasse den landsdækkende tilbagebetalingssats hvert kvartal, så de svarer til de gældende markedsvilkår. Det betyder, at Clevers gældende tilbagebetalingssats altså kan gå både op og ned.

Herunder er der en oversigt, så du kan følge med i, hvorfor og hvordan Clevers tilbagebetalingssats har udviklet sig i løbet af 2019.

4. kvartal 2019 – 2,09 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime.
Energistyrelsen opjusterer PSO-tariffen fra 0 øre i 3. kvartal til 9,5 øre per forbrugt kilowatttime. Energistyrelsen forventer et fald i den rene elpris på 1 % i forhold til 3. kvartal 2019.

3. kvartal 2019 - 2,00 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime.
Energistyrelsen nedsætter PSO-tariffen fra 2,6 øre i 2. kvartal til 0 øre per forbrugt kilowatttime. Fald i den rene elpris på 10% i forhold til 1. og 2. kvartal 2019.

2. kvartal 2019 - 2,10 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime.
Ingen ændringer i forhold til 1. kvartal

1. kvartal 2019 - 2,10 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime.
Mulighed for tilbagebetaling af abonnementsomkostninger fra elleverandør og lokale elnetselskab bortfalder fra 1. januar 2019.


Kilde: www.elpris.dk og www.ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/aktuel-pso-tarif

Abonnementer

Skræddersyet til din hverdag

Nem opladning på dine vilkår. Uanset om du har brug for en ladeboks hjemme eller bare vil nyde godt af Danmarks stærkeste netværk, finder du en løsning, der passer lige netop til dig.