Kan jeg få installeret en ladeboks uden ekstra ydelser?

9 ud af 10 kunder kan få installeret en ladeboks uden ekstra ydelser.

Det er forholdene hjemme hos dig, der afgør, om du kan få en installation uden ekstra ydelser. Med ekstra ydelser mener vi specielle opgaver eller ønsker, som ikke er inkluderet i prisen på installationen.

Efter du eller din bilforhandler har lavet en bestilling hos Clever, modtager du en e-mail med nogle få installationsspørgsmål. Ud fra dine svar vurderer vi, om du skal have ekstra ydelser, og om vores elektriker skal ud og se på installationsforholdene hjemme hos dig og komme med et uforpligtende tilbud.

Installation uden ekstra ydelser

Herunder kan du se eksempler på installationer, der som udgangspunkt ikke kræver ekstra ydelser.

 

Installation på huset

Standard_installation_1.png

Hvis ladeboksen skal installeres på selve huset, hvor også eltavlen befinder sig, skal du som udgangspunkt ikke betale for ekstra ydelser, medmindre du har specielle ønsker som fx skjult kabelføring. Hos Clever er ubegrænsede meter kabelføring inkluderet i installationsprisen.

 

Installation uden gravearbejde

Special_instillation_1.png

Hvis ladeboksen skal installeres væk fra huset, men uden det er nødvendigt at grave kablet ned, skal du som udgangspunkt ikke betale for ekstra ydelser.

Det er ikke nødvendigt at grave, hvis fx carporten hænger sammen med huset, eller hvis et stabilt hegn forbinder hus og carport. Hvis du har specielle ønsker, fx skjult kabelføring, medfører det ekstra ydelser.

 

Installation, hvor du selv graver

Special_installation_2.png

Hvis ladeboksen skal installeres væk fra huset og eltavlen, skal kablet graves ned. Det gælder fx, hvis du vil have ladeboksen installeret på en garage eller en søjle i indkørslen. Hvis du selv står for gravearbejdet, skal du som udgangspunkt ikke betale for ekstra ydelser.

Det er dog vigtigt, at du har klaret gravearbejdet, inden elektrikeren kommer, og at den gravede rende overholder lovkravene. Du kan læse mere om kravene til gravearbejdet her.

Installation med ekstra ydelser

Herunder kan du se eksempler på installationer, som kræver ekstra ydelser såsom gravearbejde eller særligt udstyr.


Installation, hvor Clever står for gravearbejdet

Special_installation_2.png

Hvis ladeboksen skal installeres væk fra huset og eltavlen, skal kablet lægges i jorden. Det gælder fx, hvis du vil have ladeboksen installeret i en garage eller på en stolpe i indkørslen.

Du oplyser os om gravearbejde i det spørgeskema, som du modtager fra os. Herefter vil vores elektriker i de fleste tilfælde aflægge dig et forberedende besøg, og du modtager efterfølgende et uforpligtende tilbud på opgaven fra os.

Tilbuddet vil enten være på "styret underboring" eller gravning.

 

Installation i etageejendom eller ved parkeringsplads/garageanlæg

Special_installation_3.png


Hvis ladeboksen skal installeres ved din private parkeringsplads i et fælles p-hus, p-kælder eller garageanlæg, vil der som udgangspunkt være ekstra ydelser forbundet med installationen.

Du oplyser os om placeringen i det spørgeskema, som du modtager fra os. Elektrikeren vil herefter aflægge dig et forberedende besøg, og vi sender dig efterfølgende et uforpligtende tilbud på de ekstra ydelser.

Flere eksempler på ekstra ydelser:

Herunder kan du se flere eksempler på opgaver og ønsker, der er ekstra ydelser. Det er ikke alle tilfælde, vi har med her. Er du i tvivl, kan du kontakte vores kundeserviceteam.

Installation med arbejde over 4 meters højde
Her kan elektrikeren oftest klare installationen med en stige og en ekstra kollega. Hvis det viser sig på installationsdagen, at vi alligevel ikke kan installere ladeboksen uden brug af stillads eller lift, bruger elektrikeren i stedet sit besøg på at besigtige forholdene, så vi kan udarbejde et tilbud til dig på den meromkostning. Du kan altid takke nej til vores tilbud, uden det koster dig noget.


Utilstrækkeligt gravearbejde
Hvis du har valgt selv at stå for at grave ud til kabelføringen, er der strenge krav til gravearbejdet. Hvis de ikke er opfyldt – eller du helt har glemt at grave – er elektrikeren nødt til at komme tilbage en anden dag, når gravearbejdet er udført korrekt. Du bliver efterfølgende opkrævet for det forgæves besøg.
Du kan læse mere om kravene til gravearbejdet her.


Skjult kabelføring
Installationen af Clevers ladeboks foregår med synlig kabelføring. Hvis du vil have kabelføringen skjult, skal du gøre os opmærksomme på det. Vores elektriker vil så aflægge dig et besøg, så vi kan sende dig et uforpligtende tilbud på den skjulte kabelføring til dig.


Transport til ikke-brofaste øer
Har vores elektriker udgifter til færgetransport, viderefakturerer vi dem til dig.


Forgæves kørsel
Er du ikke hjemme på det aftalte tidspunkt, opkræver vi dig for elektrikerens forgæves besøg. Desværre er det noget, vi ofte oplever. Lav derfor gerne en påmindelse i din kalender, så du undgår at skulle planlægge et nyt besøg og betale for det forgæves.

Se prisen for forgæves kørsel her.


Tilkøb af strøm (ekstra ampere)
Ladeboksen skal bruge 16 ampere fordelt på 3 faser for at kunne levere de lovede 11 kW. Det har langt størstedelen af vores kunder til rådighed. Hvis din bolig ikke har nok strøm (ampere) til rådighed, kan vi skrue ned for ladeboksens effekt, eller du kan bruge den om natten, hvor du typisk ikke bruger så meget strøm i husstanden. Det er vores klare anbefaling.

Du kan nemlig ikke trække flere ampere end stikledningens forsikring tillader. Hvis du alligevel ønsker mere strøm, kan du i de fleste tilfælde tilkøbe en større stikledningssikring.

For at få eventuelle ekstra ampere tilføjet, er det er nødvendigt, at du for egen regning får en autoriseret elinstallatør til at vurdere, om stikledningen på din adresse kan bære den ekstra belastning. På dit forsyningsselskabs hjemmeside kan du finde prisen for større stikledningssikringer, og du kan ved henvendelse få oplyst din nuværende størrelse af stikledningssikring.

Hverken Clever, dit elselskab eller dit forsyningsselskab kender din stiklednings nuværende belastning eller dimension. Desuden kan den stikledning, du er tilsluttet, være delt med andre husstande. Derfor skal du have en elektriker til at stå for beregning af belastningen og dimensionen samt for installation af evt. ekstra ampere.