Hvilke krav skal jeg overholde, hvis jeg selv graver ud til kabelføringen?

Der er dog fire krav, som det er vigtigt, at du overholder:

 1. Grav i god tid
  Du skal have udført gravearbejdet, inden elektrikeren kommer for at installere ladeboksen.
 2. Grav dybt og bredt nok
  Den gravede rende skal være minimum 35 cm dyb og minimum 15 cm bred i hele rendens længde.
 3. Læg jorden langs renden
  Den opgravede jord skal ligge ved siden af renden, så vores elektriker kan bruge den til at lægge kablet fast og dække dækbåndet over kablet til.
 4. Dæk renden til
  Du skal dække renden helt til, umiddelbart efter vores elektriker er færdig med installationen af ladeboksen.


Du betaler for forgæves besøg

Det er vigtigt, at din gravede rende er klar og lever op til kravene på installationsdatoen. Ellers kører elektrikeren igen, og så skal du betale for det forgæves besøg.

Husk derfor at sætte installationsdatoen i kalenderen, og sørg for, at renden er gravet og lever op til kravene inden elektrikerens besøg. Du kan se prisen for forgæves besøg i vores Vilkår & Betingelser.


Er du i tvivl om, om der skal graves i forbindelse med din installation, kan du læse mere om ekstra ydelser her.