Fra 1. januar 2023

Det forbrugsbaserede energitillæg

Energikrisen og de høje elpriser fortsætter, så vi bliver nødt til at tage et fælles ansvar og spare på den strøm, som vi har så begrænset adgang til for tiden. Derfor ændrer vi det midlertidige energitillæg, så det varierer efter elprisen og dit kWh-forbrug fra d. 1. januar 2023.

I videoen fortæller vores direktør, Casper Kirketerp-Møller, og produktchef, Jacob Hviid Birkelund, mere om det forbrugsbaserede energitillæg. De forklarer også, at vi forenkler vores produkter fra d. 1. april 2023, hvilket kan påvirke abonnementsprisen for dig med et Unlimited- eller All-In-One-abonnement.

Læs mere om de nye abonnementspriser

Få dine spørgsmål besvaret

Hvad betyder Clevers nye vilkår for dig som kunde?

Casper Kirketerp-Møller, Direktør og Jacob Hviid Birkelund, Produktchef har sat flere ord på energitillægget og abonnementspriserne på et kundevendt webinar torsdag d. 29. september. Nåede du ikke at være med? Bare rolig, du kan gense hele webinaret her.

Forstå prismodellen bag det forbrugsbaserede energitillæg

Vi har sammensat dit abonnement til at kunne bære en gennemsnitlig elpris på 2,25 kr./kWh pr. måned. Energitillægget udregnes på baggrund af dit kWh-forbrug pr. måned og den gennemsnitlige elpris (spotpris, afgifter, tariffer og moms), der overstiger 2,25 kr./kWh pr. måned.
Hvis elprisen overstiger denne pris, træder energitillægget i kraft - omvendt frafalder det, hvis den ligger under. Husk, at du altid kan holde øje med dit KWh-forbrug i appen.
Formlen
Energitillægget findes ved at gange dit forbrug med den gennemsnitlige elpris for måneden fratrukket 2,25 kr./kWh.

Forbrug x (elpris - 2,25 kr.) = energitillæg

Hvad skal du betale?
Dit energitillæg vil variere fra måned til måned. Her giver vi dig nogle eksempler på, hvordan det kan se ud.

Dertil skal lægges abonnementspris for at få den samlede pris per måned.
Elpriserne er inkl. elafgift.

Priseksempler

Energitillægget for leasede firmabiler beregnes på en anden måde og gennem de leasingselskaber, Clever samarbejder med.
Regneeksempel elbil:
Elpris: 5 kr./kWh
Forbrug: 400 kWh
Energitillæg: 400 kWh * (5 - 2,25 kr./kWh) = 1.100 kr.
Samlet pris 799 kr. + 1.100 kr. = 1.899 kr.
Regneeksempel plugin-hybridbil:
Elpris: 5 kr./kWh
Forbrug: 200 kWh
Energitillæg: 200 kWh * (5 - 2,25 kr./kWh) = 550 kr.
Samlet pris 449 kr. + 550 kr. = 999 kr.

Antagelser
Gennemsnitlig elpris på 6 kr./kWh ved natopladning
90% opladning hjemme
7,50 kr./kWh offentlig opladning
Gennemsnitligt forbrug på 5 km/kWh
Elafgift jf. regeringens vinterpakke

Næste skridt

Kunde i Clever? Her er dine muligheder

Fortsæt, som du plejer – godkend den nye aftale
Når vi ændrer energitillægget, er vi også nødt til at opsige dit abonnement fra 1. april 2023. Vil du fortsat have glæde af Clever, er det heldigvis hurtigt at godkende din nye aftale i den mail, vi sendte d. 28. september.

Sæt dit abonnement i bero – helt gratis
Berostillelse er det bedste og billigste alternativ til den nye aftale. Hvis du har en ladeboks derhjemme, kan du frit bruge den og fortsat lade intelligent med din egen strøm. Du får bare ikke tilbagebetaling fra Clever. Vi sørger for at konvertere din ladebrik til Clever Go, så du kan lade på vores ladenetværk og betale efter forbrug.

Midlertidigt energitillæg fra 1. oktober til 31. december

I dag og frem til d. 31. december er der et midlertidigt fast energitillæg tilknyttet dit abonnement. Det er fastsat ud fra de aktuelle strømpriser og gælder fra 1. oktober til 31. december.
Clever Unlimited & Clever Unlimited Network
 • Elbiler: 690 kr./md.
 • Plugin-hybridbiler: 390 kr./md.
Clever All-in-One & Clever All-in-One Network
 • Elbiler: 790 kr./md.
 • Plugin-hybridbiler: 450 kr./md.
Clever Mini
 • 100 kr./md.
 • Opladning over de inkluderede 120 kWh/md: 8,50 kr. inkl. moms/kWh

Få svar på dine spørgsmål

Hvorfor stiger elprisen?

Energitillægget skyldes de høje elpriser. Men hvorfor stiger de? Det har vi spurgt Jack, energiekspert i Andel Energi, om. Se videoen, hvor han fortæller om baggrunden for de høje elpriser, giver sparetips og spår om fremtidsudsigterne på energimarkedet.

Fra 1. april 2023

Ny abonnementspris

Vi forenkler produktuniverset og ensretter abonnementspriserne for dig med et Clever Unlimited- eller Clever All-In-One-abonnement.

Hvorfor gør vi det?
 • Det skal være nemt at være kunde i Clever, og det skal vores produkter afspejle
 • Vi vil ikke skelne mellem vores kunder – abonnementsprisen skal fx være den samme, om du køber dit Clever-abonnement hos din bilforhandler eller her på siden.
 • De nye abonnementspriser er designet til at kunne bære fremtidens højere elpriser, så vi hurtigere kan ophæve energitillægget

FAQ - Udregning af energitillæg og tilbagebetalingssats

Hvorfor følger tilbagebetaling og energitillæg ikke samme takst?

Det variable og forbrugsbaserede energitillæg gælder både for dem, der udelukkende bruger vores offentlige ladenetværk, og for kunder med hjemmeladeboks. Vi har valgt at tage udgangspunkt i den gennemsnitlige elpris, da det er det mest gennemsigtige og lettest at forstå for alle vores kunder.

De 2,25 kroner, som vi trækker fra dit strømforbrug, er baseret på den gennemsnitlige dagspris, mens tilbagebetalingssatsen tager udgangspunkt i timerne fra 23-06.

Hvorfor udregner I ikke efter den reelle elpris på ladetidspunktet?

Det gør vi ikke, fordi det ikke er muligt at håndtere i vores systemer. Clever Power leverer strøm til din husstand, og det håndteres i et særskilt system fra alle vores elbilskunder.

Er de 2,25 den rene, rå elpris, og inkluderer den også elafgift? 

Ja, de 2,25 kr./kWh inkluderer også elafgift, moms & tariffer.

Kan det overhovedet betale sig at køre elbil fremfor diesel?

Trods rekordhøje energipriser står elbilen økonomisk set stadig stærkt over for benzinbilen, hvis blot man er opmærksom på, hvornår man sætter ladestikket i. Selv med høje priser er en variabel elaftale fordelagtig, hvis man ønsker at lade billigst muligt som elbilist. Og har man en aftale om refusion af elafgiften på sin ladeboks, så kan der være endnu en besparelse at hente.

Generelt er elbilen billigere end fossilbilen, fordi den har et lavere værditab og lavere udgifter til service og reparation. Derudover kan man ofte parkere gratis i større byer, bankerne giver mere fordelagtige lån, og så er ejerafgiften lavere end for benzin- og dieselbilerne.
FDM udtalte i DR TV Avisen den 18. august, at elprisen skal op på 10 kr., før at det ikke længere kan betale sig at køre elbil.

FAQ - Abonnementer og Clever Power

Hvad får man ud af selve abonnementet - altså de 799 kr?

Abonnementsprisen inkluderer fortsat de fordele du kender:

 • Opladning når det passer dig – hjemme, ude, på arbejdet eller på farten
 • Adgang til Danmarks største ladenetværk
 • Automatisk tilbagebetaling når du lader hjemme på en del af dine strømomkostninger, som du betaler til din el-leverandør*  
 • Intelligent opladning på ladeboksen hjemme, der tager højde for både elpris, CO2-aftryk og elnettets belastning 
 • Mulighed for rabat med Clever Power, hvis du har en Clever-ladeboks hjemme
 • Overblik over ladepunkter og ladeforbrug med Clevers app
 • 24/7 kundesupport

*Satsen er beregnet på baggrund af gennemsnit af strømpris i tiden kl. 23-06.

Hvad med Clever Power?

Det forbrugsbaserede og variable energitillæg indføres for alle vores kunder, men det får ikke indflydelse på selve Clever Power-abonnement. Det variable og forbrugsbaserede energitillæg ændrer ikke ved, at vi stadig modregner strømmen, man bruger til opladning af elbilen 1:1, så længe man bruger intelligent opladning. Og får man rabat på ladeboksabonnementet, fortsætter det uændret. Man skal dog stadig betale forbrugsbaseret energitillæg for al opladning, både ude og hjemme.

Der er flere grunde til, at det giver mening at få Clever til at levere strømmen til både din bil og bolig:

 1. Du slipper for store udlæg på strøm brugt til opladning og tilbagebetaling
 2. Du har mulighed for at få rabat på dit ladeboksabonnement
 3. Du får strøm til indkøbspris, time for time
Hvorfor går I væk fra flatrate, som er hele grundlaget for jeres abonnement? 

Det forbrugsafregnede energitillæg og ensretningen af vilkår og priser er ikke enden på vores abonnementer. Vi tror fortsat på, at vores abonnementer til en fast pris er den rigtige løsning, også i fremtiden, fordi de gør det nemt at vælge elbilen frem for fossilbilen. Men i en tid, hvor Europa er udfordret på energiforsyningen, må vi alle tage ansvar for at forbruge mindre energi. Det er afspejlet i vores variable og forbrugsbaseret energitillæg. Det mener vi er opladning med omtanke.

Kan man beholde sit nuværende abonnement helt indtil april? 

Nej, det kan du ikke. Hvis du ikke accepterer Clevers nye vilkår, vil dit abonnement blive opsagt den 31. marts, og du vil derfra ikke længere være kunde hos Clever. Som vi meldte ud den 30. august, gælder det nuværende energitillæg til den 31. december 2022 - dette tillæg vil således blive genberegnet for alle de kunder, der ikke har accepteret vores nye vilkår, og tillægget vil træde i kraft den 1. januar, og det gælder, til du er blevet opsagt.

Bliver det ikke uforholdsmæssigt dyrt for network-kunder, når de ikke kan lade på billigere tidspunkter?

Jo, det bliver dyrere for network-kunder at lade på Clevers netværk, fordi abonnementsprisen stiger til 799 kr. om måneden. Det gør det, fordi netværkskunder typisk lader på tidspunkter af døgnet, hvor strømmen ikke er billig. Det gør kunder med en ladeboks til gengæld, for vha. intelligent opladning er det nemlig muligt at lade bilen på de smarteste tidspunkter.

FAQ - Berostillelse og opsigelse

Jeg har sat mit abonnement i bero og vil gerne forblive i bero, skal jeg alligevel acceptere vilkår?

Ja. De nye vilkår ændrer ikke ved din berostillelse, og accepterer du vores nye vilkår, fortsætter du som kunde hos Clever, og du kan fortsat have dit abonnement i bero, så længe energitillægget eksisterer.

Mit abonnement er i bero, og jeg vil gerne over på de nye vilkår, hvordan gør jeg det?

Du skal blot acceptere vores nye vilkår, som vi har sendt dig en mail om den 28. september. Din berostillelse bliver ikke påvirket af, at du accepterer vilkårene, og det er gratis at være i berostillelse, så længe vores energitillæg eksisterer.

Hvis I opsiger en kunde, fordi kunden ikke vil godkende nye vilkår, hvem bekostes så nedtagning af ladeboks?

Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, vil det nuværende energitillæg blive genberegnet med virkning fra den 1. januar 2023, men du vil stadigvæk blive opsagt den 31. marts 2023. Hvis du bliver opsagt af Clever, sørger Clever for at nedtage boksen uden beregning. Hvis du selv opsiger dit abonnement inden den 31. marts, skal du selv sørge for at returnere ladeboksen til Clever. Du kan vælge at få din egen elektriker til at afmontere ladeboksen og sende den ind til os. Alternativt kan vores elektriker stå for nedtagningen, og så tager vi selvfølgelig ladeboksen med os. Nedtagning koster 1800 kr., hvis du opsiger inden den 31. marts. Det gælder uanset, hvornår du har fået sat ladeboksen op.

Er det lovligt for jer at opsige kunder?

De rekordhøje energipriser rammer også Clever, fordi vores produkter er direkte forbundet til strømpriserne. Skal vi på sigt være økonomisk bæredygtige, er vi derfor nødt til at tage den nye virkelighed alvorligt. Det betyder desværre også, at vi har været nødt til at opsige din abonnementsaftale med virkning fra 31. marts 2023.

Det fremgår direkte af vores aftalevilkår, at vi kan opsige aftalen, og det er også almindeligt anerkendt, at man kan opsige løbende forbrugeraftaler med et rimeligt varsel.

Er det overhovedet lovligt at kræve et tillæg, som kunderne ikke kender størrelsen på, når de lader? 

Strømprisen på det nye energitillæg er den gennemsnitlige pris på strøm over hele døgnet den pågældende måned - ikke i den foregående måned. Vi synes, det er mest rimeligt, at strømpriserne følger den måned, hvor forbruget faktisk er sket.
 
Det, at man som kunde ikke kender den gennemsnitlige strømpris for måneden på opladningstidspunktet, ser vi dog ikke som et problem. Det skyldes, at det er klart og tydeligt, hvordan det variable og forbrugsbaserede energitillæg beregnes og kan efterprøves hver eneste måned. Beskrivelsen opfylder kravene efter forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 7. Det skal også ses i lyset af, at det variable element er bundet til svingninger i børsen på Nord Pool, som Clever ikke har indflydelse på, og energitillægget vil derfor aldrig kunne blive fastsat vilkårligt af Clever.

Brug for råd og vejledning?

Tjek vores oftest stillede spørgsmål her - og ellers sidder vi klar med svar på det meste.

Vi kan også hjælpe dig med at skifte abonnement eller sætte det i bero.

Kontakt os på telefon 82 30 30 30 og tast 1 eller e-mail energitillaeg@clever.dk

Vi er på telefonerne:
Mandag-torsdag kl. 8:30-15:30
Fredag kl. 8:30-14:30