Hvorfor er grundsatsen for energitillægget nu 0,89 kr./kWh?

Baggrund

På grund af de historisk høje elpriser, har vi indført et variabelt, forbrugsbaseret energitillæg. Målet for energitillægget har hele tiden været, at det skulle dække de kraftigt stigende indkøbspriser på strøm, og at det skulle frafalde, når indkøbsprisen faldt til et normalt leje igen.

Energitillægget udregnes ved at gange dit månedlige kWh-forbrug med månedens gennemsnitlige strømpris fratrukket en grundsats.

I denne artikel præciserer vi, hvordan grundsatsen udregnes.

Indkøbspris kontra elpris – hvad er forskellen?

Hvorfor fokuserer vi på en grundsats, der hedder 0,89 kr./kWh?

Det gør vi, fordi vi nu nøjes med kun at fokusere på Indkøbsprisen i stedet for at fokusere på hele Elprisen.

De to lyder ens, så hvad er forskellen?

Elprisen er den pris, du betaler for strømmen, når alt er medregnet. Det vil sige:

  • Indkøbsprisen for selve strømmen
  • Elafgift til staten
  • Tariffer til netselskaberne
  • Moms til staten

Indkøbsprisen er det, som selve strømmen koster inkl. moms.

Overblik over grundsats med og uden afgifter og tariffer

Med fuld elafgift og normal tarif

Med reduceret elafgift og høj tarif

Uden afgifter og tariffer

Indkøbspris på strøm: 0,89 kr.

Elafgift: 0,95 kr.

Tariffer: 0,41kr.

Indkøbspris på strøm: 0,89 kr.

Elafgift: 0,01 kr.

Tariffer: 0,67 kr.

Indkøbspris på strøm: 0,89 kr.

I alt: 2,25 kr./kWh

I alt: 1,57 kr./kWh

I alt: 1,57 kr./kWh

I eksempel 2 længere nede på denne side kan du se, hvordan det giver samme energitillæg

Derfor medregner vi ikke afgifter og tariffer

Du skal kun forholde dig til ét tal – gennemsnittet af indkøbsprisen på strøm i Danmark (for både DK1 og DK2). Du skal ikke forholde dig til, om afgifterne og tarifferne stiger eller falder.

Du kan altid se indkøbsprisen på strøm på Nord Pools hjemmeside.

Regnestykket nu sådan ud:

(Gns. Indkøbspris - 0,89) x dit kWh-forbrug

Hvis du vil have syn for sagen, kan du se et eksempel på udregningen her: Eksempel 2

Energitillæg med kun indkøbspris (inkl. moms):

Gennemsnitlig indkøbspris

2,64 kr./kWh

Energitillægssats

0,89 kr./kWh

Forbrug

300 kWh

Energitillæg

(2,64 kr./kWh - 0,89 kr./kWh) x 300 kWh = 525 kr.

Vigtigt!

Energitillæg og tilbagebetaling har intet med hinanden at gøre

Vi får rigtig mange henvendelser fra vores kunder, som spørger hvordan energitillægget og tilbagebetalingen hænger sammen.

Det korte svar er: De to har intet med hinanden at gøre.

For selvfølgelig fortsætter din tilbagebetaling af Clever-ladeboksens forbrug brugt på opladning fuldstændig som før. Tilbagebetalingssatsen er altså stadig et gennemsnit af elprisen i tidsrummet 23-06.

Det vil sige, du får landets højeste tilbagebetaling - helt som du plejer.

Faktisk er alle dine abonnementsfordele, som du kender dem:

  • Fuld adgang til opladning på Danmarks største ladenetværk
  • Intelligent opladning hjemme
  • Tilbagebetaling af ladeboksens forbrug
  • Lynhurtige ladestationer rundt om i Danmark - og mange flere på vej