Hvorfor er grundsatsen for energitillægget 0,89 kr./kWh?

Baggrund

På grund af de historisk høje elpriser har vi indført et variabelt, forbrugsbaseret energitillæg.

Energitillægget udregnes ved at gange dit månedlige kWh-forbrug med månedens gennemsnitlige strømpris fratrukket en grundsats.

I denne artikel præciserer vi, hvordan grundsatsen udregnes.

Indkøbspris kontra elpris – hvad er forskellen?

De to lyder ens, så hvad er forskellen?

Elprisen er den pris, du betaler for strømmen, når alt er medregnet. Det vil sige:

  • Indkøbsprisen for selve strømmen
  • Elafgift til staten
  • Tariffer til netselskaberne
  • Moms til staten

Indkøbsprisen er det, som selve strømmen koster inkl. moms.

Derfor medregner vi ikke afgifter og tariffer

Du skal kun forholde dig til ét tal – gennemsnittet af indkøbsprisen på strøm i Danmark (for både DK1 og DK2). Du skal ikke forholde dig til, om afgifterne og tarifferne stiger eller falder.

Du kan altid se indkøbsprisen på strøm på Nord Pools hjemmeside.

Regnestykket ser sådan ud:

(Gns. Indkøbspris - 0,89) x dit kWh-forbrug

Vigtigt!

Energitillæg og tilbagebetaling har intet med hinanden at gøre

Din tilbagebetaling af Clever-ladeboksens forbrug brugt på opladning fortsætter fuldstændig som før. Tilbagebetalingssatsen er altså stadig et gennemsnit af elprisen i tidsrummet 23-06.

Det vil sige, du får landets højeste tilbagebetaling - helt som du plejer.

Faktisk er alle dine abonnementsfordele, som du kender dem:

  • Fuld adgang til opladning på Danmarks største ladenetværk
  • Intelligent opladning hjemme
  • Tilbagebetaling af ladeboksens forbrug
  • Lynhurtige ladestationer rundt om i Danmark - og mange flere på vej