Strømforbrug

Danskerne fordobler strømforbruget

I dag bruger vi 35 tWh (terawatt-timer) strøm om året i Danmark. Men allerede i 2030 forventer eksperter, at vi skal bruge dobbelt så meget. Det svarer til 43 millioner danskeres gennemsnitlige årlige elforbrug.

Når vi i en nær fremtid skal bruge så meget mere strøm, er det på grund af elektrificeringen af vores samfund - ikke kun i Danmark, men i hele verden. Kort sagt er vi i gang med at sige farvel til århundreders fossile tankegang og i stedet sætter vi strøm til en elektrificeret fremtid.

Det gælder ikke kun vores biler, men også opvarmningen af vores hjem samt produktionen og transporten af varer verden over.

Dronebillede fra oven af Tryggevælde solcellepark

Stømforbrug over tid

graf over strømforbrug

Samme elnet, samme strøm

Den strøm, der kommer ud af de danske stikkontakter, kommer alt sammen fra det samme elnet. Så vidt muligt består strømmen i Danmark af grøn strøm – strøm produceret af vedvarende energikilder som fx vindmøller og solceller.

Resten suppleres med energi fra sorte energikilder som fx kul og gas. De forurener og udleder CO2. Det hele bliver blandet sammen, så selvom du har betalt for certificeret grøn strøm, kommer der også sort strøm ud af din stikkontakt, når vinden ikke blæser eller solen ikke skinner. For strømmen skal jo være der, når vi har brug for den - til vores biler og boliger, men også til hospitaler, vandværker og gadelamper.

Illustration af en bil der er sat til opladning hjemme. En lampe lyser i vinduet.

80%

af al strøm i 2020 kom fra vedvarende energikilder

Det sidste stykke er det sværeste

Lige nu er Danmark lidt af et foregangsland i forhold til produktion af vedvarende energi. Cirka 80% af al den strøm, vi brugte i 2020 kom fra vedvarende energikilder, altså grøn strøm. Og selvom det bestemt lyder flot, bliver det svært at gå fra 80 til 100% på vejen mod at blive et CO2-neutralt land.

De sidste 20% vil nemlig kræve, at vi producerer mere grøn strøm vedudvidelse af de nuværende kilder som sol og vind, men også udnyttelse af andre kilder som jord-energi. Men vi er samtidig afhængige af andre teknologier, såsom opbevaring af overskuddet af vedvarende energi, som vi kan bruge i de perioder, der ikke er nok grøn strøm til at møde efterspørgslen.

Det er her, vi mener, Clever Power kan gøre en forskel.

Vi sørger nemlig for, at der kommer nye anlæg, der kan tilføre mere vedvarende energi til det danske elnet. Samtidig sørger vi for, at danskernes elbiler bliver ladet, når der er overskud af grøn strøm.

Dermed kan du køre om dagen på nattens grønne energi.

Clever Power - mere end bare strøm

Vi leverer strømmen til din bil og din bolig, så du altid har den nødvendige energi til rådighed.

Clever Power
  • Indkøbspris og ingen aconto
  • Slip for tilbagebetalingen
  • Bidrag til mere vedvarende energi i det danske elnet
To piger spiller guitar

Måske er du også interesseret i