Kan I genbruge installationen fra en gammel ladeboks?

Ja, det kan vi i udgangspunktet godt. 

Først og fremmest har vi som krav, at installationen skal have haft en fungerende ladeboks installeret tidligere.

Hvis dette er tilfældet, og hvis vores elektriker vurderer, at installationen kan genbruges, gives der rabat på installationen. Rabat udløses kun, hvis der tidligere har været en fungerende ladeboks installeret. Rabatten fremgår af prislisten under vilkår og betingelser. Vores elektriker kan som udgangspunkt ikke acceptere en ny installation, selvom den umiddelbart lever op til vores krav. Dette af sikkerhedsmæssige årsager.

Hvis du har haft en ladeboks installeret tidligere, genbruger vi gerne den eksisterende installation hos dig til opsætning af Clever-ladeboksen, hvis den lever op til tre krav. Så er vi nemlig sikre på, at sikkerheden er i orden, når du lader din bil hjemme.

 

De tre krav til de eksisterende installationer er:

  1. Kablet fra eltavlen til ladeboksen skal have en tykkelse, der mindst er 2,5 mm2.
    Det er nemlig vigtigt, at kablet er tykt nok til at kunne klare den mængde strøm, som går til ladeboksen. Du kan finde størrelsen på kablet ved at se på den sikring, der sidder foran kablet. Det vil sige den sikring, som kablet udgår fra på eltavlen til din eksisterende installation. Er sikringen 16 ampere, er kablet med meget stor sandsynlighed 2,5 mm2 eller større. Selvom kablet er 2,5 mm2, kan elektrikeren under sit besøg vurdere, at ladeboksens maksimale effekt skal nedjusteres til 13 ampere af sikkerhedsmæssige hensyn. Det vil betyde, at ladetiden forlænges lidt.
  2. Der skal være installeret et fejlstrømsrelæ plus sikring eller et kombirelæ i forbindelse med eltavlen. Er dette ikke installeret, kan vi installere et kombirelæ. Er der ikke plads til kombirelæet i eltavlen, installerer vi det i en lille boks ved siden af. Prisen på installation af et nyt kombirelæ er 995 kr.
  3. Kablet fra eltavlen til ladeboksen må ikke forsyne andet end ladeboksen – fx andre stikkontakter, lyskilder eller hårde hvidevarer.

De præcise tekniske krav til installationen er:

  • Kablet skal være et 90 graders, 5x2,5 mm2 PVC eller XLPE-kabel til en 11 kWh-installation (16 ampere) i eksisterende installationer. Ved nyetablerede installationer skal det mindst være et 90 graders, 5x4mm2 PVC eller XLPE-kabel.
  • Er kablet længere end 35 meter, målt fra din eltavle og ud til placeringen af ladeboksen, så skal du op i et 5x6mm2 kabel.
  • Der skal være opsat en RCD 30 mA plus 16A sikring eller et 16A kombirelæ foran kablet.


Vær opmærksom på, at selvom du har oplyst, at dine installationer lever op til de tre krav, kan vores elektriker under sit besøg vurdere, at den eksisterende installation ikke kan benyttes. Elektrikeren vil i så fald køre igen og efterfølgende sende dig et uforpligtende tilbud på en ny installation. Du vil blive faktureret for et forgæves teknikerbesøg, jf. prislisten under vilkår og betingelser.