Hvordan bliver tilbagebetalingssatsen udregnet?

Så snart en måned er slut, udregner vi et gennemsnit af elprisen i tidsrummet kl. 23-06 i den pågældende måned. Oven i det lægger vi omkostningsposter, afgifter* og tariffer, som løbende fastsættes af Energistyrelsen, Energinet og elmarkedet generelt. Det udgør den samlede elpris.

*Har du elvarme (fx jordvarme, elradiatorer eller varmepumpe) eller egenproduktion af strøm (fx solceller eller egen vindmølle) eller begge dele inkluderer din tilbagebetaling ikke elafgift.

 

Hvordan udregnes min personlige tilbagebetaling?

Når en måned er slut, fjernaflæser vi det antal kWh (kilowatttimer), som ladeboksen har brugt på opladning den måned.

Vi udregner din tilbagebetaling ved at gange antallet af kWh med tilbagebetalingssatsen for måneden. Du kan se den nyeste tilbagebetalingssats her.

Du får også tilbagebetaling, hvis du har elvarme eller egenproduktion (såsom solceller), men din tilbagebetaling inkluderer ikke elafgift.