Hvordan forstår jeg min elregning?

Når du er kunde i Clever Power, modtager du en elregning fra os hver måned. Vi oplever, at det særligt er specifikationen på side 2 eller 3, som kan forvirre, så den forklarer vi her.

Specifikationen kan indeholde op til tre dele

1. Dit samlede forbrug inkl. ladeboksens strømforbrug

del0.PNG

2. Ladeboksens strømforbrug trukket fra det samlede forbrug.

del1.PNG

3. Ladeboksens strømforbrug trukket fra din egenproduktion af strøm (fx via solceller).

del2.PNG

Eksempel på en elregning fra Clever Power

Eksempel på elregning
Eksempel på elregning
Eksempel på elregning

Forstå elregningen – del for del

1.png

1. Forfaldsdato På denne dato skal din elregning være betalt. Har du tilmeldt regningen til Betalingsservice, sker det automatisk.

2.png

2. Leveringsadresse Vi skriver adressen, så du kan se, hvor strømmen er brugt. Det er smart, hvis du fx har et sommerhus, der også får strøm fra Clever Power.

3.png

3. Periode Her kan du se, hvilken periodes elforbrug du betaler for. Elprisen svinger fra time til time, så enhedsprisen er et gennemsnit af elprisen time for time i hele regningsperioden. Typisk er det den netop overståede måned. Har du skiftet til Clever Power midt i en måned, vil regningen være fra denne dato til slutningen af den næste hele måned.

4.PNG

4. Clever Power Her kan du se, hvor mange kWh du har brugt i alt, og hvor meget du skal betale for dem. Husk, at elprisen svinger fra time til time, så enhedsprisen er et gennemsnit af elprisen time for time i hele regningsperioden.

5.PNG

5. Handelsomkost. – Energi Danmark

Her ser du den handelsomkostning, der er tilknyttet den kWh pris, du betaler hos os, og som vi viderefakturer fra vores balanceansvarlige, Energi Danmark. Hos andre elselskaber er handelsomkostningen ofte en skjult post i øreprisen, men vi vil gerne være så transparente med vores priser som overhovedet muligt. Bemærk, prisen stiger fra den 1. april 2023 til 1,54 øre/kWh inkl. moms.

6.png

6. Clever Power abonnement Du betaler et fast beløb hver måned for Clever Power. Ved skæve dage dividerer vi beløbet med 30 dage og ganger resultatet med det antal dage, som elregningen dækker. Derfor kan abonnementet på de elregninger, som har skæve datoer, have enten en højere eller mindre abonnementspris.

7.PNG

7. Elafgift Dette beløb går til staten, så det kan du ikke slippe for – med mindre du fx har varmepumpe, så du kan få nedsat elafgiften efter de første 4000 kWh/årligt. Med vinterpakken er elafgiften fastsat til 1 øre/kWh inkl. moms for alle i perioden januar til juni 2023.

8.PNG

8. Transport og afgifter Du betaler ikke kun for selve strømmen, du bruger, men også for transporten til forsyningsselskabet. Transporten kan have tidsdifferentierede tariffer, hvilket betyder, at priserne kan variere ud fra døgnet og årstiden. Pengene går bl.a. til, at elnettet bliver udbygget, og at de elkabler, der ligger i jorden og hænger i elmasterne, bliver vedligeholdt.

9.PNG

9. Total Dette er dit samlede elforbrug, inden vi har trukket ladeboksens forbrug fra. Det er altså ikke dette beløb, du skal betale.

10.PNG

10. Netselskab (forsyningsselskab) Det er netselskabet, som ejer din elmåler, og som vi modtager dit strømforbrug fra.

11.PNG

11. Gennemsnitspris Din elpris ændrer sig time for time døgnet rundt. Denne pris er derfor et gennemsnit af den strøm, du har brugt i løbet af døgnet + alle transport og afgifter. Vil du have en lavere elpris, kan du med fordel flytte dele af dit elforbrug til de billige timer.

12.PNG

12. Modregning af Clever ladeboks forbrug fra elnettet

Her vises det samlede forbrug fra elnettet på ladeboksen, som vi modregner 1:1 med alle posteringer fra dit totalforbrug (punkt 9). Vi modregner ikke afgifter, der er relateret til elvarmen

13.PNG

13. Modregning af Clever ladeboks forbrug fra egenproduktion

Den sidste del er til dig, som selv producerer strøm (fx via solceller). Den kommer kun med, hvis du har ladet din bil fra produktionsmåleren.

14.PNG

14. Clever Power

Dit ladeboksforbrug modregner vi 1:1 fra din egenproduktion. Det inkluderer også handelsomkostningen (punkt 4).

15.PNG

15. Clever Power+

Hvis du lader med din egenproduktion, betaler Clever dig en kWh pris ekskl. moms.

16.PNG

16. Total inkl. moms

Dette beløb skal du betale denne måned. Ladeboksens strømforbrug er fratrukket beløbet, og du betaler altså kun for den strøm, du har brugt derudover.