Tilbagebetaling

Når vi sætter kundens ladeboks op, trækker vi strømmen fra kundens hovedtavle. Derfor betaler kunden i første omgang for ladeboksens strømforbrug.

Hver måned fjernaflæser Clever derfor strømforbruget og tilbagebetaler den mængde strøm, der er brugt til opladning af bilen hjemme. Det sker helt automatisk, så længe kunden er tilmeldt Betalingsservice.

Tilbagebetalingen udregner vi ved at gange forbruget med månedens tilbagebetalingssats, som kan findes på clever.dk/tilbagebetaling. Tilbagebetalingssatsen er udregnet som et gennemsnit af elprisen i tidsrummet kl. 23-06.