Konkurrencebetingelser

Sådan fungerer konkurrencen
Konkurrencen løber fra d. 18. august 2022.
For at deltage i konkurrencen skal du i kommentarfeltet på opslaget dele et billede eller en historie fra dit besøg på Odense Lynladestation.
Clever A/S finder en vinder blandt alle besvarelser. Vinderen findes og kontaktes d. 25. august 2022. Vinderne skal senest kontakte Clever søndag d. 28. august 2022. Giver en vinder ikke lyd inden for tidsfristen, kan denne ikke længere gøre krav på præmien, og en ny vinder vil blive udvalgt.

Præmie
Gavekort på 2000 kr. til https://owayy.com/da

Betingelser for deltagelse
Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år. Ansatte hos Clever A/S og hos samarbejdspartnere samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget.

Forbehold
Konkurrencen udbydes af Clever A/S og har ingen tilknytning til Facebook. Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook. Oplysninger givet af deltagere i konkurrencen bliver modtaget af Clever A/S. Alle informationer vil udelukkende blive brugt til at administrere konkurrencen og personlige oplysninger behandles fortroligt og slettes igen efter konkurrencens afslutning.
Clever A/S er ansvarlig for indholdet i konkurrencen, og der kan ikke kræves erstatningsansvar af Facebook i forbindelse med konkurrencen.
Clever A/S kan ikke garantere at indholdet er fejlfrit, men bestræber sig på, at alt indhold til enhver tid er opdateret og retvisende. I tilfælde af trykfejl eller i forbindelse med præmieinformationer fraskriver Clever A/S sig alt ansvar.
Clever A/S kan uden varsel ændre konkurrencebetingelserne eller afslutte konkurrencen, hvis det bliver nødvendigt. Brugere mistænkt for snyd vil blive ekskluderet fra konkurrencen og kan ikke gøre krav på præmien.
Præmien er kun til personligt brug. Ved misbrug og svindel har Clever A/S til hver en tid ret til at trække præmien tilbage.

Behandling af persondata
Som led i nærværende konkurrence vil der blive foretaget behandling af dine personoplysninger – navn, postadresse og mailadresse. Vi behandler persondata efter gældende regler og har opstillet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til dette. Vi er derudover forpligtigede til at oplyse dig om følgende:
Clever A/S (Telefon: +45 82 30 30 30 / E-mail: kundeservice@clever.dk) er dataansvarlig. Formålet med behandlingen er deltagelse i konkurrencen, og grundlaget for behandling er legitim interesse for virksomheden til at kunne administrere deltagerne samt udvælge og kontakte en vinder.
Dine data kan overføres til tredjelande via Google LLC. Du kan her læse om garantierne herfor. Når vinderen er fundet opbevares personoplysninger i max. 2 år for at undgå snyd og svindel. Du har ret til indsigt i dine data, til at berigtige disse, gøre indsigelse mod behandling, ret til dataportabilitet, samt ret til sletning og begrænsning. Du har desuden ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden for persondata, Datatilsynet.


Clever A/S

Støberigade 14, 3. sal
2450 København SV
Tlf.: 82 30 30 30

Mail: kundeservice@clever.dk