Konkurrencebetingelser

Sådan fungerer konkurrencen

Konkurrencen løber fra d. 16-19. november 2023.  
For at deltage i konkurrencen skal du scanne QR-koden på en fysisk flyer og besvare fem spørgsmål.  
 
Clever A/S finder en vinder blandt alle besvarelser. Vinderne af hovedpræmien findes og kontaktes fredag d. 29. november 2023. Vinderne skal senest kontakte Clever fredag d. 8. december 2023. Giver en vinder ikke lyd inden for tidsfristen, kan denne ikke længere gøre krav på præmien, og en ny vinder vil blive udvalgt.


Præmie

Hovedpræmie:

  • Fire vindere á en uge i Clevers Buzz inkl. Gratis strøm.  

Små præmier (indløses på stedet) 

  • 40 stk. Clever mulepose: Clever merch og summerbird chokolade - værdi á 200 kr 

  • 40 stk. af Danske Shopping Centres små præmier: Værdi á 100-200 kr


Betingelser i forbindelse med udlevering/afhentning af præmien  

For at indløse præmien skal Clevers Buzz afhentes på Clever’s adresse i København: Støberigade 14, 3. sal, 2450 København SV. Udleveringen af præmien skal ske efter aftale med Clever A/S. Det samme gælder aflevering af Buzz’en på Clever’s adresse. Clever har forbehold for at Buzz’en ikke kan udleveres i specifikke uger. Præmiens indløsning aftales med Clever A/S.  


Forældelse af gevinst
Aftale med Clever A/S om indløsningen af præmie skal ske inden 31. december 2024. Derefter vil præmien være forældet.  


Betingelser for deltagelse
Kun personer bosat i Danmark kan deltage i konkurrencen. For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år. Ansatte hos Clever A/S og hos samarbejdspartnere samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget.

 

Forbehold
Oplysninger givet af deltagere i konkurrencen bliver modtaget af Clever A/S. Alle informationer vil udelukkende blive brugt til at administrere konkurrencen og personlige oplysninger behandles fortroligt og slettes igen efter konkurrencens afslutning. 
Clever A/S er ansvarlig for indholdet i konkurrencen, og der kan ikke kræves erstatningsansvar af Facebook i forbindelse med konkurrencen. 
Clever A/S kan ikke garantere at indholdet er fejlfrit, men bestræber sig på, at alt indhold til enhver tid er opdateret og retvisende. I tilfælde af trykfejl eller i forbindelse med præmieinformationer fraskriver Clever A/S sig alt ansvar. 
Clever A/S kan uden varsel ændre konkurrencebetingelserne eller afslutte konkurrencen, hvis det bliver nødvendigt. Brugere mistænkt for snyd vil blive ekskluderet fra konkurrencen og kan ikke gøre krav på præmien. 
Præmien er kun til personligt brug. Ved misbrug og svindel har Clever A/S til hver en tid ret til at trække præmien tilbage. 


Behandling af persondata

Som led i nærværende konkurrence vil der blive foretaget behandling af dine personoplysninger – navn, telefonnumer, postadresse og mailadresse. Vi behandler persondata efter gældende regler og har opstillet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til dette. Vi er derudover forpligtigede til at oplyse dig om følgende:

Clever A/S (Telefon: +45 82 30 30 30 / E-mail: kundeservice@clever.dk) er dataansvarlig. Formålet med behandlingen er deltagelse i konkurrencen, og grundlaget for behandling er legitim interesse for virksomheden til at kunne administrere deltagerne samt udvælge og kontakte en vinder.

Dine data kan overføres til tredjelande via Google LLC. Du kan her læse om garantierne herfor. Når vinderen er fundet opbevares personoplysninger i max. 1 år for at undgå snyd og svindel. Du har ret til indsigt i dine data, til at berigtige disse, gøre indsigelse mod behandling, ret til dataportabilitet, samt ret til sletning og begrænsning. Du har desuden ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden for persondata, Datatilsynet.


Clever A/S

Støberigade 14, 3. sal

2450 København SV

Tlf.: 82 30 30 30

E-mail: kundeservice@clever.dk

Læs mere om Clever her www.clever.dk