Clever Power

Strøm i Danmark

Du får ikke certificeret grøn strøm med Clever Power. Vi har i stedet valgt en anden retning:

Vi er i gang med at skabe en bevægelse.

I fællesskab kan vi nemlig sørge for mere vedvarende energi i det danske elnet.

Læs med og forstå, hvorfor det er så vigtigt.

Initiativ 1

Vi sikrer mere vedvarende energi

Vi mener, at mere vedvarende energi fra nye anlæg er vigtigere end certifikater. Så når du ikke får certificeret grøn strøm med Clever Power, er det fordi, vi i stedet bruger midlerne på at støtte fremtidens vedvarende energiproduktion - og den kan man ikke købe certifikater fra endnu.

Første projekt vi støtter, er en solcellepark i Tryggevælde på Sjælland, som netop er gået i produktion. Vi har støttet opførselen ved at forpligte os til at aftage strøm fra den i en 10-årig periode.

Anlægget vil i 2022 levere hele 38 gWh ny vedvarende energi til det danske elnet. Med den energi kunne man i en elbil køre næsten 5.000 gange rundt om jorden!

Når anlægget går i fuld produktion 1. januar 2023, vil det levere 61 gWh om året, som er en massiv mængde vedvarende energi, og det er godt, for vi får brug for mere vedvarende energi til at understøtte vores offentlige ladenetværk og levere strøm til de danske husstande.

Initiativ 2

Vi sørger for intelligent opladning

Hvis vi bare brugte strøm, som vinden blæser, så ville det faktisk være en god ting! På den måde ville vi nemlig udnytte den vedvarende energi fra fx danske vindmøller bedre.

Vi har derfor skabt intelligent opladning. Systemet udregner hver dag en ny intelligent ladeplan, som tager højde for både elpris og CO2-aftryk. Samtidig skubbes din opladning væk fra elnettets kogespidsbelastning. Det er ren win-win for alle.

Danskerne fordobler strømforbruget

I dag bruger vi 35 tWh eller terawatt-timer strøm om året i Danmark. Men allerede i 2030 forventer eksperter, at vi skal bruge dobbelt så meget. Det svarer til 43 millioner danskeres gennemsnitlige årlige elforbrug.

Når vi i en nær fremtid skal bruge så meget mere strøm, er det på grund af elektrificeringen af vores samfund - ikke kun i Danmark, men i hele verden.

Kort sagt er vi i gang med at sige farvel til århundreders fossile tankegang og i stedet sætter vi strøm til en elektrificeret fremtid.

Det gælder ikke kun vores biler, men også opvarmningen af vores hjem samt produktionen og transporten af varer verden over.

Kilde: Dansk Energi & Videncentret Bolius

Samme elnet, samme strøm

Den strøm, der kommer ud af de danske stikkontakter, kommer alt sammen fra det samme elnet. Så vidt muligt består strømmen i Danmark af grøn strøm – det vil sige strøm produceret af vedvarende energikilder som fx vindmøller og solceller.

Resten suppleres med energi fra sorte energikilder som fx kul og gas. De forurener og udleder CO2. Det hele bliver blandet sammen, så selvom du har betalt for certificeret grøn strøm, kommer der også sort strøm ud af din stikkontakt, når vinden ikke blæser eller solen ikke skinner. For strømmen skal jo være der, når vi har brug for den - til vores biler og boliger, men også til hospitaler, vandværker og gadelamper.

Det sidste stykke er det sværeste

Lige nu er Danmark lidt af et foregangsland i forhold til produktion af vedvarende energi. Cirka 80% af al den strøm, vi brugte i 2020 kom fra vedvarende energikilder, altså grøn strøm. Og selvom det bestemt lyder flot, bliver det svært at gå fra 80 til 100% på vejen mod at blive et CO2-neutralt land.

De sidste 20% vil nemlig kræve, at vi for det første producerer mere grøn strøm gennem en ambitiøs udvidelse af de nuværende kilder som sol og vind, men også udnyttelse af andre kilder som jord-energi. Men vi er samtidig afhængige af andre teknologier, såsom opbevaring af overskuddet af vedvarende energi, som vi kan bruge i de perioder, der ikke er nok grøn strøm til at møde efterspørgslen.

Det er her, vi mener, Clever Power kan gøre en forskel.

Vi sørger nemlig for, at der kommer nye anlæg, der kan tilføre mere vedvarende energi til det danske elnet. Samtidig sørger vi for, at danskernes elbiler bliver ladet, når der er overskud af grøn strøm.

Dermed kan du køre om dagen på nattens grønne energi.

Mere energi til din hverdag

Skift til Clever Power

Clever Power udfordrer ikke kun status quo på elmarkedet:

Vi giver også kontante fordele til dig med Clevers ladeboks hjemme:

  • Op til 100 kroners rabat på dit Clever-opladningsabonnement
  • Vi trækker Clever-ladeboksens forbrug direkte fra på din elregning

Fordelene er betinget af, at du slår intelligent opladning til, når du har mulighed for det.