App version

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Clever A/S (''vi'', ''os'' eller "Clever") behandler dine persondata.

1 | DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:
Clever A/S
CVR-nr. 32 46 83 49
Støberigade 14, 3. sal
DK-2450 København SV
E-mail: kundeservice@clever.dk
Tlf.: +45 82 30 30 30

2 | BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Vi har nedenfor redegjort for til hvilke formål, vi behandler persondata.

2.1 Administration af Clever-abonnement samt levering af vores produkter og services (privatkunder) (ekskl. el-abonnementer)

Når du som Clever-kunde tegner et Clever-abonnement og/eller køber vores produkter og services, behandler vi persondata om dig for at kunne administrere dit abonnement og/eller levere vores produkter og services til dig. Dette indebærer også behandling af dine persondata til brug for diagnosticering og udbedring af fejl på ladeudstyr, registrering og fakturering af forbrug eller abonnement, behandling af refusion af strøm samt sikring mod misbrug.

Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om dig:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • Bilmodel, ladekort/ladebrik, stiktyper
 • Abonnements-/produktoplysninger, købsoplysninger, leveringsoplysninger, kundenummer
 • Bank- og/eller betalingsoplysninger
 • Opladningsdata inkl. lokation, benyttede stik, lade-effekt, tid og tidsrum

Uanset om du tegner abonnement direkte hos os eller via din bilforhandler og/eller bestiller vores produkter og services direkte fra os eller via din bilforhandler, vil de persondata, vi behandler om dig, blive indsamlet direkte fra dig.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.b, da behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af den abonnementsaftale/aftale om køb af vores produkter og services, vi har indgået med dig. Hvor behandlingen af dine persondata ikke har en tilstrækkelig sammenhæng med levering af vores produkter og services, vil behandlingen af dine persondata i stedet ske på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at levere vores produkter og services.

Vi kan dele dine persondata med leverandører, samarbejdspartnere og forhandlere, herunder IT-leverandører, softwareleverandører og -udviklere, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. Vi kan fx dele dine persondata med EL:CON A/S til brug for installation af ladeudstyr.

Vi vil opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter og services til dig, herunder så længe du har et aktivt Clever-abonnement. Dine oplysninger slettes som udgangspunkt senest fem år efter ophør af dit Clever-abonnement. Hvis vi har modtaget dine persondata via din bilforhandler, men du vælger ikke at opstarte en abonnementsaftale/aftale om køb af vores produkter og services alligevel, sletter vi dine persondata inden for seks måneder.

 

2.2 Administration af Clever-abonnement samt levering af vores produkter og services (erhvervskunder) (ekskl. el-abonnementer)

Hvis din arbejdsgiver har indgået en aftale direkte med Clever (herunder evt. via et leasingselskab, som din arbejdsgiver samarbejder med), hvorefter du får adgang til vores produkter og services, herunder fx at du får installeret en ladeboks på din privatadresse, behandler vi persondata om dig for at kunne administrere vores aftale med din arbejdsgiver (evt. via det leasingselskab, som din arbejdsgiver samarbejder med). Dette sker for at kunne levere vores produkter og services til dig som led i denne aftale og indebærer behandling af dine persondata til brug for diagnosticering og udbedring af fejl på ladeudstyr, registrering og fakturering af forbrug eller abonnement i forhold til din arbejdsgiver, behandling af refusion af strøm samt sikring mod misbrug.

Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om dig:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • Bilmodel, ladekort/ladebrik, stiktyper
 • Abonnements-/produktoplysninger, købsoplysninger, leveringsoplysninger, kundenummer
 • Arbejdsplads
 • Opladningsdata inkl. lokation, benyttede stik, ladeeffekt, tid og tidsrum

Vi indsamler dine persondata fra dig og/eller din arbejdsgiver (evt. via det leasingselskab, som din arbejdsgiver samarbejder med).
Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at levere vores produkter og services.
Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed. Vi kan fx dele dine persondata med EL:CON A/S til brug for installation af ladeudstyr. Derudover kan vi også dele forbrugsdata med din arbejdsgiver samt evt. med det leasingselskab, som din arbejdsgiver samarbejder med. Deling af forbrugsdata vil i denne henseende i så høj grad som muligt kun ske i form af aggregerede data.

Vi vil opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter og services til din arbejdsgiver og dig, herunder så længe din arbejdsgiver har en aftalt med os. Dine oplysninger slettes som udgangspunkt senest fem år efter ophør af din arbejdsgivers aftale med os, eller senest ét år efter du ikke længere er omfattet af din arbejdsgivers aftale med os.

 

2.3 Administration af el-abonnement, herunder overholdelse af retlige forpligtelser

Når du som Clever-kunde indgår en aftale om, at Clever skal levere el til dig, behandler vi persondata om dig for at kunne administrere og opfylde vores el-aftale med dig. Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om dig:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail
 • Oplysninger vedrørende din aftale/el-abonnement, såsom leveringsoplysninger, kundenummer, aftagenummer, målernummer, måledata, afregningsform, installationsnummer, brugernavn, m.v.
 • Bank- og/eller betalingsoplysninger, kreditvurdering
 • CPR-nummer eller CVR-nummer
 • Kundenummer og evt. ladebriknummer
 • Oplysninger om din boligs opvarmningsform, boligstørrelse, personer i din husstand.
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død og konkurs
 • Eventuelle lovovertrædelser og/eller andre forhold med henblik på anmeldelse til myndigheder
 • Øvrige oplysninger af relevans for din aftale og abonnement, herunder info om strømafbrydelser, eventuelle klager og anden korrespondance

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig, ligesom vi også kan indhente persondata fra:

 • Offentlige myndigheder, inkl. det statsejede Energinet
 • Kreditoplysningsbureauer (kun i særlige tilfælde)
 • Ejendomsmæglere, boligselskaber og andre udlejere, der opretter dig som kunde
 • Offentlig tilgængelige kilder, herunder CPR-registreret
 • Personer i din husstand, som tilmelder sig selv og dig som kunde hos Clever

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.b, da behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af den abonnementsaftale/el-aftale, vi har indgået med dig. Hvor behandlingen af dine persondata ikke har en tilstrækkelig sammenhæng med opfyldelsen af den abonnementsaftale/el-aftale, vi har indgået med dig, vil behandlingen af dine persondata i stedet ske på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at administrere kundeforholdet samt at håndtere klager og anden korrespondance.

Vi behandler dit CPR-nummer på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, som påkrævet efter Markedsforskrift H, afsnit 4 for Elmarkedet, ligesom vi herefter også anvender dit CPR-nummer til brug for administration af dit kundeforhold.

I tillæg til ovenstående behandler vi en række oplysninger om dit elforbrug m.v. med henblik på videregivelse til Datahubben (Danmarks centrale register for elkunder), jf. GDPR, art. 6.1.c. Derudover er vi i henhold til elforsyningsloven og bogføringsloven også forpligtet til at opbevare en række bogførings- og regnskabsmæssige oplysninger relateret til dit elforbrug, hvilket også vil ske på grundlag af GDPR, art. 6.1.c.

Vi kan under særlige omstændigheder behandle persondata om eventuelle lovovertrædelser (strafbare forhold) og/eller andre lignende forhold med henblik på anmeldelse til offentlige myndigheder. Vores hjemmel vil i disse tilfælde være databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, sidste punktum, hvor vores legitime interesse i at behandle og videregive disse persondata til fx politiet vil være at stoppe/hindre tyveri af el samt forfølge vores retskrav i denne henseende.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, herunder CUBS, som leverer vores fakturerings- og kundestyringssystem. Vi kan derudover dele dine persondata med offentlige myndigheder, inkl. Energinet samt Datahubben.

Vi vil opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter og services til dig, herunder så længe du har en aktiv abonnementsaftale/el-aftale. Dine oplysninger slettes som udgangspunkt senest fem år efter ophør af aftaleforholdet.

 

2.4 Optimering, tilpasning og udvikling af vores produkter

Vi anvender data relateret til din brug af vores produkter og services for at kunne optimere, tilpasse og udvikle vores produkter.
Vi vil derfor som udgangspunkt behandle de samme kategorier af persondata, som fremgår under punkt 2.1-2.3, og vi vil i så vidt omfang som muligt foretage denne behandling på baggrund af aggregerede data. Vi indsamler dine persondata direkte fra dig.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at optimere, tilpasse og udvikle vores produkter, så vi kan tilbyde dig den bedst mulige oplevelse.

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Persondata som behandles med henblik på optimering, tilpasning og udvikling af vores produkter, vil som udgangspunkt ikke blive slettet, men vil i så vidt omfang som muligt blive aggregeret, så vi ikke kan identificere dig på baggrund af disse data.

 

2.5 Testpanel samt kunde- og tilfredshedsundersøgelser

Som Clever-kunde kan du blive en del af vores testpanel, ligesom du kan deltage i forskellige kunde- og tilfredsundersøgelser.
Mens tilfredshedsundersøgelser sker på anonym basis, vil vi i forbindelse med kundeundersøgelser eller din deltagelse i vores testpanel behandle persondata, såsom navn, adresse, e-mailadresse samt information om dit produkt, din bil og dine oplevelser med Clever.

 

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse med udgangspunkt i det input, vi modtager som led i vores testpanel samt kunde- og tilfredshedsundersøgelser, er at optimere, tilpasse og udvikle vores produkter, så vi kan tilbyde dig den bedst mulige oplevelse.
Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere af eksempelvis systemer, support, analyser og lignende samt andre virksomheder, som vi samarbejder med i forbindelse med vores testpanel og kunde- og tilfredshedsundersøgelser. Vi kan eksempelvis dele dine persondata med virksomheder, som assisterer os med at lave analyser på baggrund af indsamlede data eller Epinion P/S i forbindelse med diverse undersøgelser.
Persondata som behandles som led i vores testpanel eller i forbindelse med kunde- og tilfredshedsundersøgelser, vil som udgangspunkt ikke blive slettet, men vil i så vidt omfang som muligt blive aggregeret, så vi ikke kan identificere dig på baggrund af disse data.

 

2.6 Brug af Clever-appen

Når du anvender Clever-appen, behandler vi persondata om dig for at kunne levere vores produkter og services til dig. Vores behandling af persondata vil derfor som udgangspunkt være identisk med, hvad der fremgår ovenfor under punkt 2.1.
Hvis du tillader Clever-appen at anvende lokationsdata, vil vi også behandle lokationsdata til brug for navigationsfunktionalitet.

 

2.7 Kontaktpersoner

Hvis du på vegne af din virksomhed, en kommune, grundejerforening, boligforening eller en anden samarbejdspartner indgår en aftale med eller giver en tilladelse til Clever, eller af ovennævnte er blevet identificeret som kontaktperson, behandler vi persondata om dig for at kunne levere vores produkter og services til ovennævnte, som du er angivet som kontaktperson for.
Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om dig:

 • Navn, e-mailadresse, oplysninger om din arbejdsgiver (tilknyttet virksomhed) og telefon-nummer

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig eller via din arbejdsgiver.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at levere vores produkter og services til din arbejdsgiver (tilknyttet virksomhed).

Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi vil opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter og services til din arbejdsgiver (tilknyttet virksomhed), og så længe du er identificeret som kontaktperson.

 

2.8 Besvarelse af henvendelser

Når du henvender dig til os med en forespørgsel af den ene eller anden art, behandler vi dine persondata for at kunne besvare henvendelse.
Vi vil i denne forbindelse behandle følgende persondata om dig:

 • Navn, adresse og e-mailadresse
 • Oplysninger omfattet af din henvendelse, såsom oplysninger om bilmodel, ladekort/ladebrik, stiktyper m.v.

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at besvare henvendelser fra dig.
Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi vil opbevare dine persondata, så længe det er nødvendigt for at kunne besvare henvendelsen. Som udgangspunkt slettes dine persondata senest ét år efter, at din henvendelse er færdigbehandlet.

 

2.9 Nyhedsbreve, konkurrencer og anden markedsføring (herunder forhandlernyheds-breve og leasingrådgivernyhedsbreve)

Når du giver samtykke til at modtage markedsføring fra Clever, herunder nyhedsbreve og konkurrencer, behandler vi dine persondata, såsom din e-mailadresse og navn for at kunne sende dig nyhedsbreve og anden markedsføring. Er du samtidig kunde hos Clever, vil vi også anvende informationer om dit produkt og din bil for at kunne tilpasse vores markedsføring, ligesom vi også kan anvende feedback, som du har givet i forbindelse med kundeundersøgelser for at kunne tilpasse vores markedsføring (se punkt 2.3). For forhandlernyhedsbreve og leasingrådgivernyhedsbreve kan vi også behandle oplysninger om din associerede virksomhed, samt oplysninger om hvilke bilmærker du/din virksomhed forhandler.

Vi indsamler dine persondata direkte fra dig.

Vi behandler dine persondata på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at kunne sende dig nyhedsbreve (markedsføring).
Vi kan dele dine persondata med leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.

Vi vil opbevare dine persondata, så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

 

2.10 Brug af Clever-hjemmesiden

Når du bruger Clever-hjemmesiden, opsamles der ved brug af cookies ligeledes persondata om din adfærd.
Vi behandler dine persondata i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet ovenfor og som yderligere beskrevet i vores cookiepolitik, på grundlag af GDPR, art. 6.1.a, dog med undtagelse af persondata indsamlet via nødvendige cookies, som vil blive behandlet på grundlag af GDPR, art. 6.1.f, hvor vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik samt tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, ligesom du kan blokere cookies i din browser.

3 | PLIGTMÆSSIG INFORMATION

I forbindelse med indgåelsen af en abonnementsaftale eller køb af vores produkter og services, er det nødvendigt for os at behandle de oplysninger, der fremgår af punkt 2.1, 2.2 og 2.3 ovenfor. Det er derfor obligatorisk for dig at oplyse os om disse oplysninger (medmindre vi indsamler oplysningerne fra andre end dig). Hvis du ikke ønsker at give os disse oplysninger, kan vi ikke indgå en aftale med dig og/eller levere vores produkter og services.

4 | OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Som udgangspunkt vil persondata kun blive behandlet indenfor EU/EØS. Hvis vi overfører persondata til tredjelande udenfor EU/EØS, vil vi sikre, at der er etableret et overførselsgrundlag for denne overførsel samt truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved brug EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af persondata til tredjelande udenfor EU/EØS, jf. GDPR, art. 46.2.c.

Da vi anvender MailChimp, som drives af virksomheden The Rocket Science Group LLC, der er etableret i USA, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, kan din e-mailadresse blive overført til USA som led i vores udsendelse af nyhedsbreve. Overførslen sker på baggrund af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af persondata til tredjelande udenfor EU/EØS, jf. GDPR, art. 46.2.c, som du har mulighed for at få en kopi af ved at kontakte os på gdpr@clever.dk.

Derudover vil persondata ved vores brug af Microsoft blive overført til, opbevaret og behandlet i USA eller et andet land, hvor Microsoft eller dets underdatabehandlere driver forretning. Alle overførsler, Microsoft forestår af persondata til et tredjeland eller en international organisation, underlægges passende beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i GDPR, art. 46. Der henvises i det hele til Microsofts vilkår for sine onlinetjenester

Vores databehandler CUBS anvender Sendgrid som underdatabehandler. Sendgrid drives af virksomheden Sendgrid Inc, der er etableret i USA, hvorfor din e-mailadresse kan blive overført til USA som led i udsendelse af fakturaer. Overførslen sker på baggrund af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af persondata til tredjelande udenfor EU/EØS, jf. GDPR, art. 46.2.c, som du har mulighed for at få en kopi af ved at kontakte os på gdpr@clever.dk.

Derudover anvender CUBS også Google Cloud som underdatabehandler, hvorfor persondata vil blive overført til, opbevaret og behandlet i USA eller et andet land, hvor Google Cloud eller dets underdatabehandlere driver forretning. Alle overførsler, Google Cloud forestår af persondata til et tredjeland eller en international organisation, underlægges passende beskyttelsesforanstaltninger som beskrevet i GDPR, art. 46. Der henvises i det hele til Google Clouds vilkår

 

5 | DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata.
 • Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset.
  Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
 • Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelses-tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:
  Hvis vores behandling af dine persondata er baseret på GDPR, art. 6.1.e eller art. 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til os på kundeservice@clever.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 22. september 2021