Åben linket fra din smartphone for at logge ind

For at få adgang til vores app, skal du åbne linket fra din smartphone.

Hvis du allerede har åbnet linket fra din smartphone, men kommer til denne side, så prøv følgende trin:

1. Slet Clever-appen fra din telefon

2. Genstart din telefon

3. Geninstaller Clever-appen

4. Log ind i Clever-appen på ny