Hvordan genstarter jeg min ladeboks?

Du genstarter din ladeboks ved at slukke for din ladeboks i 30 sekunder. Husk at frakoble din elbil!

Din ladeboks er slukket, når kontakten vender nedad, og teksten ’O.OFF’ er vist som på billedet. Efter 30 sekunder tændes ladeboksen igen.

Illustration af eltavle

Efter 7 minutter bør din ladeboks igen være klar til brug.
Det er vigtigt, at du ikke slukker ladeboksen mens den starter op, da det kan skade den! Din ladeboks indikerer, at den er klar til brug, når hele LED-striben blinker grøn eller blå.

Illustration af ladeboks lys