Hvordan forstår jeg min refusion?

Har du Clever Box, får du refusion af elafgiften. Elafgiften er bestemt af staten og betyder, at du får refusion for den strøm, du bruger, når du oplader din bil. Du får 76,1 øre ekskl. moms tilbage pr. KWh, du lader på din ladeboks til elbil.
Din refusion udregnes bagudrettet, og sendes som en separat kreditnota.
Som Clever Box kunde modtager du altså: 1 faktura for din serviceaftale og opladninger ude og 1 kreditnota med din refusion.
Opladningerne, du foretager dig på din ladeboks, betales over din elregning.