Er det overhovedet lovligt at kræve et tillæg, som kunderne ikke kender størrelsen på, når de lader?

Beskrivelsen opfylder kravene efter forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 7. Det skal også ses i lyset af, at det variable element er bundet til svingninger i børsen på Nord Pool, som Clever ikke har indflydelse på, og vi vil derfor aldrig kunne fastsætte energitillægget vilkårligt.

Udover den juridiske hjemmel, så mener vi også, at den variable løsning er mest fair. Især for dig. Det variable energitillæg er nemlig udregnet med den gennemsnitlige indkøbspris på strøm over hele døgnet den måned, hvor forbruget har fundet sted - ikke i den foregående måned eller som en prognose af den kommende måned. På den måde risikerer vi ikke at opkræve et fast et energitillæg, der er for højt.

Selvfølgelig kender du ikke elprisen forud. Det gør vi heller ikke. Det er derfor, vi præciserer, at det udelukkende er indkøbsprisen, du skal holde øje med. Og fordi vi klart og tydeligt beskriver, hvordan det variable, forbrugsbaserede energitillæg beregnes, kan det efterprøves hver eneste måned.