Tilbagebetaling for erhvervskunder

Sådan foregår tilbagebetalingen

Med en ladeløsning fra Clever, betaler I blot for den lejen eller driften af ladeudstyret. Strømmen, der bliver brugt til opladning, tilbagebetaler vi jer på månedlig basis.

Vi siger "tilbagebetalt", fordi jeres virksomhed som udgangspunkt lægger ud for ladeudstyrets strømforbrug, hvilket vi efterfølgende tilbagebetaler efter gældende tilbagebetalingssats.

I nogle tilfælde kan vi dog tilslutte ladeudstyret direkte til elnettet, udenom jeres eltavle. Dermed undgår I tilbagebetaling.

Se herunder, hvordan tilbagebetalingen foregår.

 1. Fortsæt jeres elaftale

  I fortsætter med samme forsyningsselskab og samme elaftale som hidtil.

 2. Ét samlet forbrug

  Ladeudstyret kobles til jeres eksisterende elmåler og indgår i jeres samlede strømforbrug.

 3. Betal, som I plejer

  I betaler som hidtil for jeres strømforbrug, hvor ladeudstyret indgår.

 4. Vi regner forbruget ud

  Ladeudstyret sender sit forbrug til os, og vi regner ud, hvor meget I skal have tilbagebetalt.

 5. Automatisk tilbagebetaling

  Hver måned tilbagebetaler vi automatisk et beløb den mængde strøm, der er brugt til opladning på jeres ladeudstyr efter vores tilbagebetalingssats.

 6. Clever klarer det hele

  Alt foregår automatisk og uden behov for ressourcer fra jeres side.

Følg med i tilbagebetalingen

Tilbagebetalingssatsen for erhvervskunder

Tilbagebetalingssatsen for april 2022 er: 

2,41 kr./kWh ex. moms

Vi udregner og offentliggør tilbagebetalingssatsen for maj måned førstkommende hverdag i juni.

Sådan udregner vi tilbagebetalingssatsen

Vi udregner tilbagebetalingssatsen som et gennemsnit af elprisen i den netop overståede måned. Ud over selve strømprisen, består satsen af: 

 • Elafgifter til staten
  En fast afgift pr. kWh
 • Netabonnement til netselskabet
  Fast månedlig pris for adgang til elnettet
 • Transport til netselskabet
  Fast pris pr. kWh for brug af elnettet
 • Elabonnement til elselskabet
  Fast månedlig pris for administration

Vi udregner tilbagebetalingssatsen ud fra de fleste elementer, undtagen jeres el- og netabonnement, som I betaler uanset hvor lidt eller hvor meget strøm, I bruger.