Privatlivspolitik - Indefrysningsordningen

Privatlivspolitik for brug af indefrysningsordningen via Clever A/S

Gældende fra den 1. november 2022

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Clever A/S (”Clever”, ’’vi’’ eller ’’os’’) behandler dine persondata, hvis du gør brug af indefrysningsordningen.

Når vi modtager persondata om dig, er det vores mål, at du har tillid til, at vi behandler dine persondata på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne privatlivspolitik, som forklarer dig om vores håndtering af dine persondata.

Denne privatlivspolitik gælder for kunder i Clever A/S, der gør brug af indefrysningsordningen i Clever Power, og du kan finde information samt til - og afmelde dig på indefrysningsordningen. Vær opmærksom på, at Clevers generelle privatlivspolitik fortsat finder anvendelse for dit kundeforhold i øvrigt.

Udover privatlivspolitikken gælder vores cookiepolitik, som du kan finde her cookiepolitik.

1 | DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine persondata er:

Clever A/S

CVR-nr. 32 46 83 49

Støberigade 14, 3. sal

DK-2450 København SV

Email: kundeservice@clever.dk

Tel.: +45 82 30 30 30

2 | BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

2.1 Formål

Hvis du vælger at gøre brug af indefrysningsordningen, behandler vi dine personoplysninger for at kunne administrere din tilmelding til indefrysningsordningen og alle forhold relateret til brug af ordningen.

2.2 Kategorier af persondata

Vi behandler følgende kategorier af persondata om dig:

Navn, adresse, leveringsadresse samt evt. telefonnr. og e-mail

Referencenr. (fx sagsnr. eller fakturanr.), kundenr. eller aftalenr.

CPR-nr. for den/de personer, der hæfter for energiregningen. Hvis den/de personer ikke har et CPR-nr., skal husstanden oplyse identifikationsnr. (kan være pasnr., kørekortnr., TIN-nr. (internationalt skattenr.), Social-Security nr., CRS-nr. (Common Reporting Standard-nr., udenlandsk skatteidentifikation)

Oplysninger om det til enhver tid værende økonomiske mellemværende, herunder indefrysningsbeløb, afdrag, gebyrer mv.

2.3 Kilder

Vi indsamler dine persondata fra følgende kilder:

Dig selv

2.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine persondata baseret på følgende grundlag:

Bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder (”indefrysningsbekendtgørelsen”) §§ 4, 6 og 18.

2.5 Modtagere

Vi kan dele dine persondata med:

Erhvervsstyrelsen, Energistyrelsen og Forsyningsstyrelsen, jf. indefrysningsbekendtgørelsen §§ 18 og 19. Energistyrelsen kan bl.a. videregive oplysningerne til Erhvervsstyrelsen og Gældsstyrelsen.

Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support og leverandørydelser, herunder til brug for validering med NemID/MitID og håndtering af fysisk post)

Selskaber der er koncernforbundet med Clever A/S med henblik på administrative forhold (du kan finde en oversigt over vores koncernforbundne selskaber i koncernens årsrapport på andel.dk)

2.6 Opbevaring

Vi opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Bogføringsoplysninger jf. bogføringsloven (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondancer, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring) opbevarer vi i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

3. PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Vi har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at anvende indefrysningsordningen er det obligatorisk, at vi behandler disse oplysninger. Hvis du ikke giver os de oplysninger, har du ikke mulighed for at gøre brug af indefrysningsordningen.

4. PERSONDATA OM ANDRE PARTER, SOM DU AFGIVER

Vi kan i visse tilfælde bede dig om at afgive persondata om andre personer, herunder personer som er omfattet af din husstand. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du tilmelder din husstand som kunde hos os eller kontakter os på vegne af andre. Hvis du afgiver persondata om andre, skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Du skal derfor henvise dem til denne privatlivspolitik, når du giver os deres oplysninger.

5. OVERFØRSLER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Når Clever behandler dine persondata via en databehandler, kan dine persondata undtagelsesvist blive behandlet i lande uden for EU/EØS. Vores generelle politik er, at persondata skal opbevares og behandles inden for EU. I nogle tilfælde vil det dog være nødvendigt, at nogle af vores serviceleverandører af it-ydelser skal supportere et system fra et tredjeland, hvor de vil kunne tilgå primært tekniske data om vores kunder. Dette vil typisk være USA eller Indien.

Data vil blive overført på grundlag af GDPR art. 45, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at det pågældende tredjeland yder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, eller GDPR art. 46 om fornødne garantier, herunder EU-Kommissionens Standardbestemmelser for at sikre, at databehandlerens databeskyttelsesniveau er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har mulighed for at få oplysning om eller eventuelt kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS ved at kontakte os på gdpr@clever.dk

6. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine persondata

Du har også ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset

Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor

Du har ret til at modtage de persondata, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata i følgende tilfælde:

Hvis vores behandling af dine persondata er baseret på GDPR artikel 6.1.f, se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation

Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring. Clever bruger imidlertid ikke oplysninger, som er indhentet i forbindelse med tilmelding til indefrysningsordningen, til markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende os en

e-mail på kundeservice@clever.dk eller ringe til os påTel.: +45 82 30 30 30

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til sletning eller dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Telefon: 33 19 32 00

E-mail:

dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

7. ÆNDRING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Det kan være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked her eller pr. e-mail, hvis det er nødvendigt.

Sidst opdateret 8. november 2022