Aftale om tilbagebetaling af strømforbruget på ladeboksen

Denne aftale indgås mellem kunden (herefter benævnt “Brugeren”) og Clever A/S, CVR-nummer 32 46 83 49 (herefter benævnt “Clever”). Parterne er berettigede og forpligtede efter aftalen.

 1. Indledning

 • Clever leverer ladeløsninger til elbiler og plugin-hybridbiler til private, virksomheder og offentlige institutioner.
 • Brugeren har i forbindelse med et abonnement hos Clever (Clever Unlimited, Clever All-in-One eller Clever Complete) adgang til opladning i Clevers netværk af offentlige ladestandere, som løbende fremgår af Clevers app og hjemmeside.
 • Som en del af det abonnement, har Brugeren fået installeret en ladeboks på brugerens privatadresse og har ret til godtgørelse for forbrugt elektricitet ved brug af denne ladeboks, som nærmere fastlagt i denne aftale.

2. Installation, nedtagning og brug af ladeboks

 • Brugeren giver hermed Clever adgang til at installere, servicere, udskifte og demontere en ladeboks efter Clevers valg på Brugerens privatadresse, som nærmere aftalt mellem Clever og Brugeren.
 • Ladeboksen må i denne aftales løbetid alene anvendes af Brugeren til opladning af den elbil, som Brugeren har fået stillet til rådighed gennem [købs/leasingordningen].
 • Når abonnementet hos Clever bliver opsagt, vil Brugeren sørge for nedtagning og returnering af ladeboksen medmindre andet er aftalt mellem parterne.

3. Godtgørelsen

 • Ladeboksen er udstyret med kommunikation, hvorigennem Clever kan måle det løbende forbrug af kWh, der benyttes til opladning af elbilen. På baggrund af aflæsningen, modtager Brugeren hvert kvartal en godtgørelse af forbrugt kWh anvendt til opladning i overensstemmelse med denne aftale.
 • Clever kan vælge at regulere satsen hvert kvartal i overensstemmelse med den gennemsnitlige udvikling i priser for elektricitet i Danmark. Den gældende sats kan til en hver tid findes på clever.dk/tilbagebetaling.
 • Godtgørelsen udbetales bagud hvert kvartal til Brugerens konto via Betalingsservice. Brugeren skal derfor tilmelde sig Betalingsservice på FAQ - tilmeld betalingsservice.

4. Aftalens ophør

 • Aftalen ophører derudover uden varsel samtidig med ophør af Brugerens abonnement hos Clever, med mindre andet aftales skriftligt mellem parterne.

5. Øvrige forhold

 • Hver parts skattemæssig forhold i medfør af denne aftale er den anden part uvedkommende.
 • Denne aftale er i øvrigt underlagt Clevers til enhver tid gældende almindelige vilkår, der bl.a. indeholder regulering af installation af ladeboksen, opsigelse af aftalen og Clevers ansvar. Brugeren har fået Clevers nugældende almindelige vilkår udleveret i forbindelse med indgåelsen af aftalen ligesom de kan findes påVilkår
 • Brugeren er forpligtet til at oplyse Clever såfremt hun/han benytter afgiftsfritaget strøm til ladeboksen fra f.eks. egen vindmølle eller solceller.
 • Brugeren er ikke berettiget til fritagelsen for elafgiften til opladning af elbiler og dermed kan ikke anmode om at få 1 kr. tilbage pr. kW brugt af det ladeudstyr, da Clever er ansvarlig for drift af ladeudstyr og står for afregning af opladningsforbrug.