Tilbagebetaling fra Clever

Sådan fungerer strømafregningen for ladeboksen

Hvis du har en ladeboks med abonnement fra Clever, får du tilbagebetalt strømforbruget. Når vi siger "tilbagebetalt", er det fordi, du i første omgang selv betaler for ladeboksens strømforbrug sammen med det strømforbrug, du normalt har i dit hjem. 

Hvert kvartal fjernaflæser vi så ladeboksens strømforbrug og efterfølgende modtager du en tilbagebetaling fra Clever. Tilbagebetalingen regner vi ud ved at gange ladeboksens strømforbrug med vores gældende tilbagebetalingssats. Det sker i starten af februar, maj, august og november. 

Læs mere om tilbagebetalingssatsen herunder.

Det hele sker automatisk
Clever fjernaflæser automatisk strømforbruget direkte fra ladeboksen, og tilbagebetalingen for de forbrugte kilowatttimer på ladeboksen overføres også automatisk til din konto – så længe du er tilmeldt Betalingsservice.

Husk derfor at tilmelde dit abonnement hos Clever til Betalingsservice. Du finder en vejledning til Betalingsservice her.

Bag om tilbagebetaling

Hvad er Clevers tilbagebetalingssats?

Clevers landsdækkende tilbagebetalingssats for 3. kvartal af 2020 er 2,01 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime på ladeboksen. Tilbagebetalingssatsen gælder både private kunder og erhvervskunder.

Tilbagebetalingssatsen udregner vi på baggrund af de variable omkostningsposter (elhandel og system- og nettarif) og afgifter (PSO- og elafgift*), men ikke abonnementsomkostninger til elhandels- og netselskaber.

Vi tilpasser vores tilbagebetalingssats hvert kvartal ud fra de forventede markedsvilkår i forbindelse med udsving i elpriser og afgifter.

*Elafgiftandelen bliver refunderet af Clever, så længe vi kan benytte godtgørelsen af elafgift til opladning af elbiler.

Hvorfor ændrer tilbagebetalingssatsen sig?

Prisen på el kan ændre sig i løbet af året, fordi omkostningsposter, afgifter og tariffer fastsættes af Energistyrelsen, Energinet og elmarkedet generelt. Derfor tilpasser vi vores tilbagebetalingssats hvert kvartal, så den svarer til de gældende markedsvilkår. Det betyder, at tilbagebetalingssatsen både kan gå op og ned.

Her kan du se, hvordan og hvorfor tilbagebetalingssatsen har ændret sig de sidste fire kvartaler: 

3. kvartal 2020 – 2,01 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime
Energistyrelsen opjusterer PSO-tariffen til 6,60 øre per forbrugt kilowatttime. Den samlede elpris for 3. kvartal 2020 estimeres ud fra seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet, der viste et fald i den samlede elpris for 1. kvartal 2020.

2. kvartal 2020 – 2,06 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime
Energistyrelsen opjusterer PSO-tariffen til 6,10 øre per forbrugt kilowatttime. Den samlede elpris for 2. kvartal 2020 estimeres ud fra seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet, der viste en stigning i den samlede elpris for 4. kvartal 2019.

1. kvartal 2020 - 2,00 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime.
Energistyrelsen nedjusterer PSO-tariffen til 2,6 øre per forbrugt kilowatttime. Den samlede elpris for 1. kvartal 2020 estimeres ud fra seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet, der viste fald i den samlede elpris for 3. kvartal 2019.


Kilder: www.elpris.dk, www.forsyningstilsynet.dk/tal-fakta/priser/elpriser og www.ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/aktuel-pso-tarif

Abonnementer

Skræddersyet til din hverdag

Nem opladning på dine vilkår. Uanset om du har brug for en ladeboks hjemme eller bare vil nyde godt af Danmarks stærkeste netværk, finder du en løsning, der passer lige netop til dig.

ElbilEnergi fra SEAS-NVE

Opladning med vindstrøm

Med ElbilEnergi fra SEAS-NVE falder prisen på strømmen ud på aftenen og om natten. Du kan derfor med fordel lade din bil eller måske starte opvaskemaskinen efter kl. 22. På den måde hjælper du med at udjævne belastningen i elnettet, og hvis du lader din bil til lavere pris end vores tilbagebetalingssats, kan du ligefrem opnå en gevinst på din tilbagebetaling fra Clever.