Kør uden bekymringer

Din tilbagebetaling følger elprisen

Vær opmærksom på, at tilbagebetalingssatsen er udregnet som et gennemsnit af forrige kvartals elpriser.

Derfor vil der være en naturlig forsinkelse ift. de svingninger, der er på elprisen.

Tilbagebetalingssats for 1. kvartal af 2022

2,22 kr. inkl. moms per kWhEstimeret ud fra seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet, der viste en stigning i 3. kvartal 2021, og derfor hæves satsen med 21 øre/kWh.

Ny tilbagebetaling på vej

Vi ændrer tilbagebetalingen

Fra 1. april 2022 ændrer vi den måde, vi tilbagebetaler ladeboksens strømforbrug brugt på opladning.

Først og fremmest tilbagebetaler vi efter hver måned. Og så udregner vi tilbagebetalingssatsen som et gennemsnit af elprisen i tidsrummet kl. 23-06 den pågældende måned baseret på spotprisen i Danmark, ekskl. abonnementsudgifter til el-og netselskab.

Hvad er medregnet?

Udover den rå elpris, består din elregning af: tariffer, netomkostninger, abonnementer og afgifter.
Tilbagebetalingssatsen er udregnet ud fra de elementer, med undtagelse af dit el- og netabonnement.

For mere information om elpriser, henviser vi til Forsyningstilsynets kvartalsstatistik.

Hvordan udregner I min tilbagebetaling?

Hvert kvartal fjernaflæser vi ladeboksens strømforbrug og regner din tilbagebetaling ud ved at gange forbruget med vores gældende tilbagebetalingssats.

Vi medregner ikke de abonnementer, som du betaler til dit el- og netselskab.

Skift til variabelt strømprodukt

Har du et strømprodukt med fast pris, kan du opleve, at din elpris er højere end Clevers tilbagebetalingssats.
Clever anbefaler, du benytter dig af et variabelt strømprodukt, der følger elprisen hen over døgnet, da du kan ende med et overskud, når du får tilbagebetaling.

Hvis du skifter til Clever Power får du et variabelt strømprodukt, og du skal ikke lægge ud for strømmen og vente på tilbagebetaling.

Læs mere her

 

Lad om natten

Strøm er oftest dyrest, når elnettet er mest belastet, fx om eftermiddagen og først på aftenen, hvor de fleste kommer hjem fra arbejde.

Men om natten er forbruget lavere, hvilket betyder, at strømmen typisk er billigere i perioden 23-06 sammenlignet med den dyreste periode mellem 17-20.

Intelligent opladning

Intelligent opladning er en ny funktion til dig, der har en ladeboks fra Clever derhjemme.

Når du sætter bilen til ladeboksen, udskydes opladningen automatisk til senere på aftenen, hvor elnettet er mindre belastet. Det er både en gevinst for dig, da strømmen koster mindre, og en gevinst for samfundet, da der oftest er mere vedvarende energi om natten.

Læs mere her

Tidligere tilbagebetalingssatser

4. kvartal 2021

2,01 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime
Den samlede elpris for 4. kvartal 2021 estimeres ud fra seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet, der viste en stigning i både elpris og netomkostninger i 2. kvartal 2021, hvorved den samlede elpris steg.

3. kvartal 2021

1,95 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime
Den samlede elpris for 3. kvartal 2021 estimeres ud fra seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet, der viste en stigning i både elpris og netomkostninger i 1. kvartal 2021, hvorved den samlede elpris steg.

2. kvartal 2021

1,86 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime
Den samlede elpris for 2. kvartal 2021 estimeres ud fra seneste prisstatistik fra Forsyningstilsynet, der viste en svag stigning i elprisen for 4. kvartal 2020. Sammenholdt med, at Energistyrelsen nedjusterer PSO-tariffen til 0,0øre per forbrugt kilowatttime, er den samlede tilbagebetalingssats på niveau med sidste kvartal.

1. kvartal 2021

1,86 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime
Energistyrelsen nedjusterer PSO-tariffen fra 6,20 øre/kWh til 1,1 øre/kWh.

Automatisk tilbagebetaling

Husk at tilmelde dig Betalingsservice

Det er vigtigt, at du tilmelder dit abonnement hos Clever til Betalingsservice. Ellers kan vi ikke tilbagebetale den del af dit strømforbrug, der er brugt på opladning.