Det kan virke fristende at springe en installation af ladeboks over og bare sætte den nye elbil til at lade i stikkontakten - for en elbil kører jo på el, ligesom køleskabet, mobiltelefonen og fjernsynet. Men din bil er ikke bare en avanceret telefon med hjul. Det er kraftfuldt køretøj med et batteri, der kræver opladning over flere timer - og dermed belastning af dit elnet over flere timer. 
Bilerne er forskellige og kapaciteten i hjemmene er forskellige, men lader du din elbil i stikkontakten, risikerer du at sprænge sikringerne i vejen, så hele dit kvarter bliver mørklagt eller endnu værre at starte en brand i dit hjem.

Noget af det første man skal tage stilling til som ejer af en elbil er, hvordan man vil oplade sin bil.

Nogle er så heldige at deres arbejdsplads stiller en ladeboks til rådighed, andre skal lave den primære opladning derhjemme. Faktisk siger hovedreglen at 90% af opladningen sker derhjemme. Ofte om natten.

Der er en række ting, du skal være opmærksom på, når du skal have installeret en ladeboks derhjemme. Læs mere om installation af ladeboks.

I Clever bliver vi tit spurgt:

Kan man ikke bare bruge den alm. stikkontakt?

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke bruger almindelige stikkontakter til at lade sin elbil, da installationerne ikke er dimensioneret til langvarige høje belastninger. Der er risiko for overophedning. I stedet bør man få installeret en egnet ladeboks. 

En Clever Ladeboks er designet med det formål at lade en elbil op modsat en stikkontakt, der er en universel løsning til boligprodukter, som f.eks. en lampe eller en håndmixer. Hvis du sætter din bil til opladning i en almindelig stikkontakt svarer det til at tilslutte 11 køleskabe eller sætte 180 mobiltelefoner til opladning på én gang i samme stikkontakt. Stikkontakten er ikke dimensioneret til så høj belastning over længere tid.

Det er 60% hurtigere at oplade elbilen i ladeboksen end via en stikkontakt. Ladeboksen vil lade med 16 ampere mod 10 ampere ved opladning i stikkontakt. Og hvis der er andet sat til den stikkontakt, du lader bilen ved, så falder ladehastigheden yderligere. Det sker ikke på ladeboksen.

Hvis du har elbil eller plug-in hybridbil som firmabil, skal du have installeret en ladeboks for at SKAT vil godkende refusion af dine udgifter.

Ladeboksen er installeret med en kabelføring der overholder retningslinjerne i stærkstrømsbekendtgørelsen, således at den ikke belaster elsystemet, og den påvirker dermed heller ikke dine øvrige sikringer. Hvis du oplader elbilen i en stikkontakt, er der risiko for overophedning.