Hvorfor ændrer regeringens vinterpakke energitillægget?

Vi ændrer udelukkende energitillæggets grundsats, fordi elafgiften sænkes i et halvt år pga. Regeringens vinterpakke, som skal hjælpe danskerne med de høje energipriser.

Vinterpakken, der blev meldt ud kun få dage før vi udsendte dine nye vilkår, løber fra 1. januar til 30. juni 2023, og i den periode sænkes elafgiften til 0,01 kr./kWh.

Det betyder først og fremmest, at danskernes elregninger bliver lavere. Det er en god ting.

Det handler om balance

Balance_faq.png

Men vinterpakken betyder også, at vi er nødt til at justere vores sats for energitillægget tilsvarende. Ellers er der ikke balance i regnestykket. For når elprisen ikke har elafgift, giver det ubalance, hvis vi regner den med i satsen.

Omvendt får elprisen i den næste tid højere tariffer. Det har vi taget højde for, og derfor stiger de selvfølgelig også i vores regnestykke, så balancen er i orden.

Du betaler det samme

Selvom selve satsen for energitillægget ændrer sig, så vil størrelsen på dit forbrugsbaserede energitillæg ikke ændre sig. For når satsen er lavere, er elprisen også tilsvarende lavere, og det giver i sidste ende samme resultat.

Det kan bedst forklares med et eksempel:

Lad os sige, du lader din bil med 300 kWh en måned, og at du skal betale variabelt energitillæg med og uden vinterpakkens ændringer:

Med normal elafgift (inkl. moms):

Gennemsnitlig elpris:

5 kr./kWh (inkl. afgift på 0,95 kr./kWh)

Energitillægssats:

2,25 kr.

Forbrug:

300 kWh

Elpris minus energitillægssats:

2,75 kr./kWh

Energitillæg:

300 kWh * 2,75 kr./kWh = 825 kr.

Med vinterpakkens elafgift (inkl. moms):

Gennemsnitlig elpris:

4,32 kr./kWh (inkl. afgift på 0,01 kr./kWh)

Energitillægssats:

1,57 kr.

Forbrug:

300 kWh

Elpris minus energitillægssats:

2,75 kr./kWh

Energitillæg:

300 kWh * 2,75 kr./kWh = 825 kr.

Energitillæggets levetid er uændret

Vi forstår godt, hvis du føler, at energitillæggets levetid er blevet forlænget, så du skal betale energitillæg længere. Heldigvis er det ikke tilfældet.

For ligesom størrelsen på dit energitillæg er uændret, er levetiden også uændret.

Målet for det forbrugsbaserede, variable energitillæg har hele tiden været, at det skulle dække de stigende indkøbspriser på strøm, og at det skulle frafalde, når indkøbspriserne på strøm faldt.

Elafgiften og tarifferne har ikke været en del af udfordringen med høje elpriser. De er med i grundsatsen, fordi de er en del af den samlede elpris, som du betaler.

Så for fortsat at skabe gennemsigtighed og balance for dig, ændrer vi energitillægssatsen sammen med vinterpakken. For når afgiften falder og tarifferne stiger, så er satsen stadig magen til den samlede elpris, som du betaler.

Derfor er energitillæggets levetid fuldstændig den samme som før.

Sådan regner vi satsen ud

satsudregning_faq.png

I normale tider vil satsen for energitillægget som udgangspunkt være 2,25 kr./kWh. Det er den sats, du har i dine vilkår, og som gælder på den lange bane. Når elprisen i Danmark i et gennemsnit af en måned er under dette beløb, betaler du ikke energitillæg.

Den normale sats består af disse udgifter, inkl. moms:

 • Indkøbspris på strøm: 0,89 kr.
 • Elafgift: 0,95 kr.
 • Tariffer: 0,41kr.
 • I alt: 2,25 kr./kWh

I den kommende, unormale tid, hvor vinterpakken er i kraft, vil regnestykket altså se lidt anderledes ud:

 • Indkøbspris på strøm: 0,89 kr.
 • Elafgift: 0,01 kr.
 • Tariffer: 0,67 kr.
 • I alt: 1,57 kr./kWh

Bemærk, at tarifferne er højere, og derfor er de også regnet med.

Kilder

 • Indkøbspris: EnergiDanmarks forwardpriser for 1. kvartal 2023 pr. 28/10
 • Elafgift: Skatteministeriet
 • Tariffer: Gennemsnit af netselskabers vintertariffer (højlast- og lavlasttariffer, undtaget spidslasttariffer) + systemtariffer