Hvad sker der, hvis jeg flytter adresse?

Ved fraflytning ophører din indefrysning, og du modtage en opgørelse over din samlede indefrysning fra os. Du skal på ny anmode om indefrysning, hvis du vil benytte dig af indefrysningsordningen på din nye adresse.

Ved fraflytning kan du dog indgå en aftale med os om videreførelse af indefrysningsordningen på den nye adresse.

Ved fraflytning skal du beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en fireårig periode eller straks betales.