Hvad betyder de nye vilkår for mig, hvis jeg har Clever Power?

Det forbrugsbaserede og variable energitillæg indføres for alle vores kunder, men det får ikke indflydelse på dit Clever Power-abonnement. Det variable og forbrugsbaserede energtillæg ændrer ikke ved, at vi stadig modregner strømmen du har brugt til opladning af elbilen 1:1, så længer du bruger intelligent opladning. Og får du rabat dit ladeboksabonnement, fortsætter dette uændret. Du skal dog stadig betale forbrugsbaseret energitillæg for al din opladning, både ude og hjemme.