Energi Fyn er en moderne og velkonsolideret energikoncern, ejet af 175.000 fynske andelshavere.

Vores kerneforretning er elnettet og tilhørende forretningsområder. Energi Fyn ejer og driver elforsyningsnettet på størstedelen af Fyn.

Herudover håndterer vi afregning og kundeservice for flere forsyninger på Fyn, vi sælger el til private og erhverv, tilbyder forskellige bredbåndsløsninger, og vi etablerer og driver gadebelysningen i flere fynske kommuner, ligesom vi etablerer andre former for ude- og effektbelysning

Vi ser udbredelsen af elbiler og den tilhørende opbygning af infrastruktur som en vigtig brik i udviklingen af et bæredygtigt energisystem. Derfor har Energi Fyn gennem de sidste par år samarbejdet med CLEVER omkring projektet test-en-elbil i både Nordfyns Kommune og Nyborg Kommune.

Vi deltager også aktivt i udviklingen af et bæredygtigt energisystem, blandt andet via projekter inden for varmepumper, solceller, vindmøller, elbiler og energibesparelser.

Energi Fyn investerer i kultur, forskning og udvikling via vores to fonde, som hvert år uddeler midler til projekter, der er til gavn for fynboerne og Fyn.

Hovedsædet er placeret i Odense, hvor vi beskæftiger cirka 235 medarbejdere på en række fagområder inden for teknik, administration, økonomi, kundeservice med mere.

En del af CLEVER
Netop fordi det er en del af vores mission at bidrage til udviklingen af Fyn og til udviklingen af et bæredygtigt energisystem, har vi valgt at investere i CLEVER.

Vi ser udbredelsen af elbiler og den tilhørende opbygning af infrastruktur som en vigtig brik i udviklingen af et bæredygtigt energisystem. Derfor har Energi Fyn gennem de sidste par år samarbejdet med CLEVER omkring projektet test-en-elbil i både Nordfyns Kommune og Nyborg Kommune.

Medejerskabet af CLEVER er en naturlig forlængelse af det samarbejde, og vi ser det som en styrke, at der er tale om et bredt funderet ejerskab, som dækker store dele af Danmark.

Vi ønsker, at vores engagement i elbilmarkedet fremover i endnu højere grad skal komme Fyn og fynboerne til gode, og vi vil arbejde for at få flere fynboere til at prøve kræfter med elbilen.