Clever Power

Solceller og Clever Power går hånd i hånd

Vi har skabt et elselskab, som kobler vedvarende energi og livet som elbilist sammen - så dit bidrag til en lysere fremtid giver mest mening. Derfor kører vi også den ekstra mil for dig, der har solceller.

En hus med lys i om aftenen

Vi betaler dig tilbage for din solstrøm

Som Clever Power kunde får du:

  • Elpris der følger elbørsen time for time
  • Månedligt elabonnement på 49 kr./md.
  • Kun regninger for dit faktiske forbrug – ingen aconto.


Har du solceller derhjemme og et Clever One-abonnement, får du også:

  • Indkøbsprisen + 27 øre/kWh (ekskl. Moms) for din egenproducerede strøm, som er brugt i din Clever-ladeboks. Vi modregner automatisk hver måned.

 

Når du har Clever One, bliver forbuget på ladeboksen fra elnettet modregnet 1:1 inklusiv moms. Det vil sige, at bilens elforbrug betales via dit Clever One-abonnement, og din elregning kun omfatter husstandens forbrug. For at være kvalificeret til disse fordele, er det et krav, at du har intelligent opladning slået til. Det kan du gøre i din Clever app.


Hvis du har Clever Box, får du modregnet elafgiften af din ladeboks' forbug, fra elnettet. Dog ikke hvis du har elvarme, da du dermed allerede er berettiget til reduceret elafgift.

Det hele foregår helt automatisk.

Clever Power er et elselskab, men ikke et produktionsselskab. Du skal altså fortsat have en fast aftale med et produktionsselskab, hvis du har solceller.

En mand hænger vasketøj op udenfor

Hvorfor går Clever op i solceller?

Hos Clever tænker vi meget på fremtiden. Det gør vi, når vi taler teknologi, når vi taler ladeløsninger, men også, når vi taler strøm og energi. Det er vigtigt for os, at nutiden og fremtidens emobilitet kører med omtanke. Derfor hylder vi solceller - dine, andres og vores. 

Det giver mening for os at bidrage til at strøm bruges med omtanke. Derfor kører vi den ekstra mil for dig, der har solceller ligesom vi opfordrer alle til at lade deres elbiler så vidt muligt udenfor kogespidsen og aflaste elnettet og CO2 aftrykket. 

Det er ikke kun solceller, vi elsker. Det er al form for vedvarende energi og egenproduktion. Har du fx varmepumpe, er der også fordele at hente der.

Car charging at home 2

FAQ

Jeg er i solcellegruppe 6, hvornår skal jeg skifte til Clever Power?

I denne solcellegruppe er der en risiko for tab af fortjeneste, hvis du skifter elleverandør midt i et produktionsår. Vi anbefaler derfor at skifte elleverandør på dit årsafregningstidspunkt for at undgå eventuelle korrektioner. Ydermere er Clever er ikke et produktionsselskab, så du skal fortsat have en aftale med et produktionsselskab. Du kan finde en liste over disse på Energinets hjemmeside.

Hvad skal jeg betale i elafgift, når jeg har solceller?

Da du har solceller i den gamle ordning, er du berettiget til at få fjernet de kWh du har haft i overproduktion på dit el forbrug. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på hvornår du skifter elleverandør så du kan beholde den beregning af fritagelsen af elafgiften på din overproduktion.

Hvordan finder vi frem til, hvor meget solenergi der er lagret i bilen?

Som dit elselskab kan vi altid se, hvor meget strøm du trækker fra og leverer til elnettet, og fordi vi er en del af Clever, kan vi også se forbruget på din ladeboks. Derfor kan vi altid beregne, hvor meget strøm der kommer fra dine solceller og ind i din ladeboks. 

Nedenfor kan du læse flere eksempler på, hvordan vi laver vores beregninger. 


Eksempel 1:

  • I en time sender din husstand 3 kWh ud i elnettet.
  • I samme time viser ladeboksen et forbrug på 5 kWh.
  • Da der er overskudsproduktion, antager vi, at hele kWh-forbruget på Clever-ladeboksen stammer fra din egen-produktion. 

Eksempel 2:

  • I en time sender din husstand 0 kWh ud i elnettet og bruger 0 kWh fra elnettet.
  • I samme time viser ladeboksen et forbrug på 5 kWh.
  • Da der ikke forbruges strøm fra elnettet, antager vi, at alle 5 kWh kommer fra din egen-produktion.

 

Hvorfor skal jeg stadig have et produktionselskab?

Clever Power er udelukkende et elselskab, hvilket betyder, at vi ikke aftager din overskudsproduktion, men kun opkræver dig for dit forbrug fra elnettet, inkl. de afgifter, du skal betale i henhold til dit netselskab. For at sælge din overskudsproduktion skal du have en produktionselskab. Du kan finde en liste over produktionselskaber, som du kan vælge imellem i Danmark, på Energinets hjemmeside.

Kan jeg kun lade min bil med mine solceller, hvad med mine batterier?

Du er velkommen til at bruge dit batteri til at oplade din bil. Vi differentierer ikke mellem strømmen fra dine solceller og dit batteri. Derfor modregner vi spotprisen + 27 øre/kWh ekskl. moms for de kWh, der går ind i din ladeboks, uanset om de kommer fra dit batteri eller direkte fra dine solceller.

Dronebillede fra oven af Tryggevælde solcellepark